Ders Adı Sürdürülebilir ve Alternatif Enerji Teknolojileri
Ders Kodu 3ef9a43f68e64571bd
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Murat ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yenilenebilir enerji sistemleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. Enerji depolama sistemleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enerji sistemlerinin ve tasarım parametreleri olan performans, işletim karakteristikleri ve emniyet konularının tanımlanması. Küçük ölçekli hidrolik enerji. Gelgit ve dalga enerjisi. Fotovoltaik ve termal sistemleri kapsayan güneş enerjisi teknolojileri. Rüzgar enerjisi sistemleri. Biyokütle enerjisi. Merkezi enerji dağıtım sistemleri. Hidrojen enerji sistemlerinin üretimi, depolanması, dağıtımı ve kullanım teknolojileri. Yakıt hücreleri: yakıt hücresi termodinamiği, elektrot kinetiği gibi temeller ve proton değişimli membran, kati oksit yakıt hücreleri. Enerji depolaması, termal, sıkıştırılmış hava, akü, buz ve Flywheel. Jeotermal enerji sistemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Küçük ölçekli hidrolik enerji sistemlerinin incelenmesi Gelgit ve dalga enerjisi sistemlerinin incelenmesi Fotovoltaik ve termal sistemleri kapsayan güneş enerjisi teknolojileri sistemlerinin incelenmesi Rüzgar enerjisi sistemlerinin incelenmesi Biyokütle enerjisi sistemlerinin incelenmesi Hidrojen enerji sistemlerinin üretimi, depolanması, dağıtımı ve kullanım teknolojilerinin incelenmesi
Dersin Amacı Enerji sistemlerinin ve tasarım parametreleri olan performans, işletim karakteristikleri ve emniyet konularinin tanımlanması.
WorkPlacement Fizik toplanti salonu
Hafta Konular  
1 Enerji sistemlerinin ve tasarım parametreleri olan performans, işletim karakteristikleri ve emniyet konularının tanımlanması.
2 Küçük ölçekli hidrolik enerji.
3 Gelgit ve dalga enerjisi.
4 Fotovoltaik ve termal sistemleri kapsayan güneş enerjisi teknolojileri.
5 Rüzgar enerjisi sistemleri
6 Biyokütle enerjisi.
7 Merkezi enerji dağıtım sistemleri
8 Hidrojen enerji sistemleri
9 Hidrojenin depolanması, dağıtımı ve kullanım teknolojileri.
10 Yakıt hücreleri
11 yakıt hücresi termodinamiği, elektrot kinetiği gibi temeller ve proton değişimli membran
12 kati oksit yakıt hücreleri
13 Enerji depolaması, termal, sıkıştırılmış hava, akü, buz ve Flywheel.
14 Jeotermal enerji sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 5
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 3
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 4
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 20
Ödev 5 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 5 10 50
Sunum 2 1 2
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Alternatif enerji üretim teknolojileri
Diğer Kaynaklar Felix A Farret, Integration of Alternative Sources of Energy. Paul Kruger, Alternative energy resources Ibrahim Dincer and Marc A. Rosen, Thermal Energy Storage
Materyal
Dökümanlar Ibrahim Dincer and Marc A. Rosen, Exergy, Energy, Environment and Sustainable Development.
Ödevler Entegre enerji sisteminin tasarımı. Entegre enerji sisteminin termodinamik analizi.
Sınavlar ev ödevleri
Materyal Diğer proje çalışmaları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)