Ders Adı Rüzgar Enerjisi Sistemleri
Ders Kodu a09380ee508a42238f
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Murat OZTURK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları rüzgar enerjisi sistemleri için enerji depolama aygıtlarının tasarımı; rüzgar jeneratörlerinin işletimi ve bakimi çevresel etkilerin, yapım ve bakim masraflarının minimuma indirilmesi için tasarım parametreleri;
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Rüzgar enerjisinin kullanılabilirliği ve karakteristikleri; bireysel jeneratörlerin ve rüzgar tarlalarının yerleşimi; rüzgar hızlarının ve elektriksel çıktıların maksimum düzenlenmesi için rüzgar türbinlerinin tasarımı; rüzgar enerjisi sistemleri için enerji depolama aygıtlarının tasarımı; rüzgar jeneratörlerinin işletimi ve bakimi; çevresel etkilerin, yapım ve bakim masraflarının minimuma indirilmesi için tasarım parametreleri; elektrik sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilecek rüzgar türbini ve sisteminin tasarımı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ruzgar enerjisi sistemleri hakkinda bilgi sahibi olmak Elektrik sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilecek rüzgar türbini ve sisteminin tasarımı.
Dersin Amacı Rüzgar enerjisinin kullanılabilirliği ve karakteristikleri; bireysel jeneratörlerin ve rüzgar tarlalarının yerleşimi; rüzgar hızlarının ve elektriksel çıktıların maksimum düzenlenmesi için rüzgar türbinlerinin tasarımı
WorkPlacement Fizik bolumu toplati salano
Hafta Konular  
1 Rüzgar enerjisinin kullanılabilirliği ve karakteristikleri; bireysel jeneratörlerin ve rüzgar tarlalarının yerleşimi
2 rüzgar hızlarının ve elektriksel çıktıların maksimum düzenlenmesi için rüzgar türbinlerinin tasarımı
3 rüzgar enerjisi sistemleri için enerji depolama aygıtlarının tasarımı
4 rüzgar jeneratörlerinin işletimi ve bakimi
5 çevresel etkilerin, yapım ve bakim masraflarının minimuma indirilmesi için tasarım parametreleri
6 elektrik sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilecek rüzgar türbini ve sisteminin tasarımı
7 Tanıtıcı kavramlar ve tanımlamalar; enerji, iş ve ısı
8 termodinamigin dogasi
9 termodinamigin birinci kanunu
10 termodinamigin ikinci kanunu
11 kontrol kutlesi ve kontrol hacmi analizi
12 saf maddelerin ozellikleri ve davranislari
13 karnot cevrimi
14 ruzgar enrji sistemlerinin ekserji aalizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 4
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 5
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 4
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 10 10 100
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 8 80
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 1 1
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 191    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu alternatif enerji teknolojileri
Diğer Kaynaklar IBRAHIM DINCER and MARC A. ROSEN "ENERGY, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
Materyal
Dökümanlar REİNER DECHER "ENERGY CONVERSİON" PAUL KRUGER "ENERGY RESOURCES" ALDO V. DA ROSA "FUNDAMENTALS OF RENEWABLE ENERGY PROCESSES" MUKUND R. PATEL "WİND and SOLAR POWER SYSTEMS"
Ödevler ENTEGE ENERJİ SİSTEMLERİ
Sınavlar ENTEGRE ENERJİ SİSTEMLERİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Materyal Diğer PROJE ÇALIŞMASI
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)