Ders Adı Enerji Sistemlerine Giriş
Ders Kodu d72cabcb6fa6447196
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Murat OZTURK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle), fotovoltaikler, mikrotürbinler hakinda bilgi. Ömür boyu değerlendirme analizi, endüstriyel ekoloji ve anahtar çevresel değerlendirmeleri hakkinda bilgi. Enerji sistemlerine enerji ve ekserji analizlerinin uygulanması hakkinda bilgi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Enerji sistemleri, kaynakları ve kullanımı; enerjinin sınıflandırması ve terminolojisi; enerji kaynakları ve değerleri; enerji talep ve arzı, enerji dönüşüm ve kullanım teknolojileri; enerji depolama ve dağıtımı; ülkelerin ve ekonomik sektörlerin enerji kullanımları; enerji yoğunluğu; Küresel enerji akımları ve kullanım şekilleri; başlıca yakıtlar; yakıt bilimi ve teknolojileri: yakıtların orijinleri, yakıtların sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yakıt kullanımı ve yanma atıkları, konvansiyonel olmayan yakıtlar; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve enerji; temiz enerji sistemleri. Güç üretimi, endüstriyel prosesler ve taşınımı gibi enerji sistemlerinin çevresel etkileri; hava, toprak ve su kirliliği ve bunların cevre üzerine olan etkisi; kimyasal kirleticilerin, fotokimyasal kirleticilerin ve dumanın üretim mekanizmaları. Yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle), fotovoltaikler, mikrotürbinlere giriş. Enerji depolama sistemlerine giriş. Hidrojen ve yakıt pillerine giriş. Ömür boyu değerlendirme analizi, endüstriyel ekoloji ve anahtar çevresel değerlendirmelere giriş. Enerji sistemlerine enerji ve ekserji analizlerinin uygulanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Enerji sistemleri, kaynakları ve kullanımıni incelenmesi Enerjinin sınıflandırması ve terminolojisinin incelenmesi Enerji talep ve arzı, enerji dönüşüm ve kullanım teknolojilerini ineenmesi
Dersin Amacı Enerji sistemleri, kaynakları ve kullanımı; enerjinin sınıflandırması ve terminolojisi; enerji kaynakları ve değerleri; enerji talep ve arzı, enerji dönüşüm ve kullanım teknolojileri; enerji depolama ve dağıtımı; ülkelerin ve ekonomik sektörlerin enerji kullanımları; enerji yoğunluğu; Küresel enerji akımları ve kullanım şekilleri; başlıca yakıtlar; yakıt bilimi ve teknolojileri: yakıtların orijinleri, yakıtların sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri, yakıt kullanımı ve yanma atıkları, konvansiyonel olmayan yakıtlar; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve enerji; temiz enerji sistemleri.
WorkPlacement Fizik Bolumu Toplanti Odasi
Hafta Konular  
1 Enerji sistemleri
2 Enerji kaynakları ve kullanımı
3 enerjinin sınıflandırması ve terminolojisi
4 enerji talep ve arzı
5 enerji dönüşüm ve kullanım teknolojileri
6 Enerji sistemlerine enerji ve ekserji analizlerinin uygulanması
7 enerji depolama ve dağıtımı
8 ülkelerin ve ekonomik sektörlerin enerji kullanımları
9 enerji yoğunluğu
10 Küresel enerji akımları ve kullanım şekilleri
11 başlıca yakıtlar
12 yakıt bilimi ve teknolojileri
13 Güç üretimi, endüstriyel prosesler ve taşınımı gibi enerji sistemlerinin çevresel etkileri
14 Yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle), fotovoltaikler, mikrotürbinlere giriş.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 4
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 3
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 5
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 10
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 10 140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Alternatif Enerji teknolojileri
Diğer Kaynaklar R.M. DELL and D.A.J. RAND "CLEAN ENERGY" ROGER A. MESSENGER and JERRY VENTRE "PHOTOVOLTAİC SYSTEMS ENGİNEERİNG" W. SHEPHERD and D.W. SHEPHERD "ENERGY STUDİES"
Materyal
Dökümanlar İBRAHİM DİNCER and MARCH A. ROSEN "EXERGY, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
Ödevler Entegre enerji sistemleri
Sınavlar entegre enerji sistemlerinin termodinamik analizi
Materyal Diğer proje çalışması
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)