Ders Adı Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Ders Kodu 589c6ad719764ffba9
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Seyfettin Çakmak
Dersin Yardımcıları 1-Ekrem Artuç
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğine uyan tez, makale veya proje hazırlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği bilgi ve bilgiye erişme bilim ve bilimin özellikleri bilimsel araştırma ve temel kavramlar evren, örneklem ve örnekleme veri ve çözümleme araştırma bulguları tez hazırlama yayın etiği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilimsel araştırma teknikleri Yayın etiği
Dersin Amacı .Bilimsel bilgi üretme sürecinde yaşanan sorunları azaltmak.Bilimsel araştırma tekniklerinin içeriğinin güvenilirliğini sağlamak. Yayın etiği standartlarını tanıtmak ve kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 bilgi ve bilimsel yöntem
2 bilim ve özellikleri
3 bilimsel araştırma ve aşamaları
4 bilimsel araştırma kavramları
5 bilimsel araştırma türleri
6 evren, örneklem ve örnekleme
7 veri toplama ve çözümleme
8 araştırma bulgularının yazımı
9 tez hazırlama
10 tez hazırlama
11 yayın etiği
12 yayın etiği
13 yayın etiği
14 proje
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik ile ilgili bir çalışma alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, konu hakkındaki bilgisini derinleştirme, bu bilgiyi sorgulayarak değerlendirme, yorumlama, teorik hesaplama veya deneysel uygulamasını yapabilme yeterliklerine sahip olmak. 5
2 Çalışma konusu hakkındaki sınırlı veya eksik veri içeren bilgiye bilimsel yöntemleri kullanarak katkıda bulunmak, bu geliştirilen bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun sorumlulukla kullanmak. 5
3 Alanındaki bir problemi ele alarak tanımlamak, çözüm için bir yöntem önermek ve bu problemi çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiği durumlarda bu sonuçları uzmanlık alanına uygulayabilmek. 4
4 Çalışma sürecinde öngörülemeyen ve karmaşık bir durumla karşı karşıya kalındığında sorumluluk alarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve çözüm üretmek. 4
5 Sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek derecede en az bir yabancı dil bilmek. 0
6 Alanındaki güncel gelişmeleri takip etme, veri toplama, ilgili verileri işleyip yorumlama ve ulaşılan sonuçları duyurma aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uymak ve bu değerleri denetlemek. 0
7 Çalışması ile ilgili gelişmeleri ve çalışma sonuçlarını bilimsel ortamlarda başkalarına yazılı veya sözlü şekilde rahatlıkla aktarmak. 5
8 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme becerisini farklı gruplar arasında yapılan ortak çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 3 3
Sunum 1 3 3
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu .
Diğer Kaynaklar .
Materyal
Dökümanlar .
Ödevler .
Sınavlar .
Materyal Diğer .
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)