Ders Adı Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Ders Kodu 02SOS1112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Cihad Özsöz
Dersin Yardımcıları 3-Cihad Özsöz
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyolojide yakın dönem gelişmelere dair söz söyleyebilmek Sosyolojide farklı kuramsal yaklaşımları kavramak Bu kuramsal yaklaşımlara ilişkin bilgileri gündelik yaşam pratikleriyle karşılaştırmak ve analiz etmek. Her bir kurama eleştirel yaklaşıp kuramların birbirinden farklılıklarını ve benzerliklerini ayırt edebilmek ve sentezleyebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1940'lardan itibaren sosyoloji teorilerinde yaşanan gelişmeler, fenomenoloji, etnometodoloji, sembolik etkileşimcilik, alış-veriş kuramı, çatışma kuramları, dramaturji, düşünümsel sosyoloji, eleştirel kuramlar, yeni yaklaşımlar ve isimler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin sosyoloji teorilerinde yakın dönemde yaşanan gelişmelerden haberdar olması
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Modern döneme ait teoriler ile postmodern olarak nitelendirilen paradigmaları karşılaştırmalı olarak anlamak, analiz etmek ve tartışmak; Modern ve postmodern paradigmaların ortaya çıkış mantığını kavrar ve bu paradigmaları tartışmak ve yorumlamak; Sosyolojide farklı bakış açılarına ilişkin farkındalık düzeyini geliştirmektir.
WorkPlacement Unknown
Hafta Konular  
1 1940'lardan bugüne sosyoloji
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
2 Alış-veriş kuramı
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
3 Çatışma kuramları
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
4 Dramaturji
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
5 Fenomenoloji
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
6 Sembolik etkileşimcilik
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
7 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
8 Etnometodoloji
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
9 Düşünümsel sosyoloji
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
10 Yeni yaklaşımlar ve isimler
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
11 Sunumlar
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
12 Sunumlar
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
13 Sunumlar
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
14 Sunumlar
  Ön Hazırlık: Ders dokümanları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 2
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 1
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 1 25
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 25
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Her dönem güncelleneceği için ders esnasında paylaşılacaktır
Diğer Kaynaklar ELLIOT Anthony, (1999), Contemporary Social Theory, Oxford: Blackwell Publishers Ltd. ELLIOT, A. & L. Ray, (2004), Key Contemporary Social Theorists, Oxford: Blackwell Pub. Ltd. TURNER, Jonathan H. (2003) The Structure of Sociological Theory, USA: Wadsworth. WALLACE, Ruth A., A. Wolf. (1991) Contemporary Sociological Theory ? Continuing the Classical Tradition, New Jersey: Prentice Hall.
Materyal
Dökümanlar Her dönem güncelleneceği için ders esnasında paylaşılacaktır
Ödevler Her dönem güncelleneceği için ders esnasında paylaşılacaktır
Sınavlar Her dönem güncelleneceği için ders esnasında paylaşılacaktır
Materyal Diğer Her dönem güncelleneceği için ders esnasında paylaşılacaktır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)