Ders Adı Nicel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu 02SOS5101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin Bal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. Sosyal araştırmalara ilgi duyar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilimsel yöntem, bilimsel araştırmanın kuralları, nicel araştırmanın felsefi temelleri, pozitivivizm, nicel araştırmanın aşamaları, nicel atraştırma örnekleri, saha çalışması hazırlama
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciler bilimsel araştırmalara ilgi duyarlar Nicel araştırma sürecini yönlendirebilirler
Dersin Amacı Bilimsel araştırma alışkanlığını geliştirmek Araştırma yapma bilgi ve becerisine sahip olmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bilimsel yöntem nedir?
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
2 Bilimsel araştırmanın kuralları
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
3 nicel araştırmanın felsefi temelleri, pozitivizim
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
4 aynı konu
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
5 nicel araştırmanın aşamaları
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
6 nicel atraştırma örnekleri
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
7 arasınav
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
8 nicel atraştırma örnekleri
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
9 saha çalışması hazırlama
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
10 aynı konu
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
11 saha çalışması uygulaması
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
12 rapor yazma
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
13 aynı konu
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
14 değerlendirme
  Ön Hazırlık: Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 22009 m
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 3
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 3
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 2
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 3
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 1
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 2
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Hüseyin Bal , Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2009.
Diğer Kaynaklar Nilgün Çelebi, Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Anı Yay., Ankara, 2001. A.Giddens, Sosyoloji Yönteminin Yeni Kuarlları, çev. B Balkız, Ü Tatlıcan, Paradigma Yay.,İstanbul, 2003. Elif Kuş, Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yay, Ankara, 2009. Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma, 3.baskı Pegem Yay., Ankara, 2001.
Materyal
Dökümanlar yok
Ödevler Her öğrenci dönem içi bir ödev yapar
Sınavlar Ara sınav, final sınavı
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)