Ders Adı Nitel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu 02SOS5102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cihad Özsöz
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sahip olduğu sosyolojik bilgi, kavrayış ve becerileri uygulamak. Eleştirel düşünme yeteneği kazanmak. Nitel araştırma yöntemine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarihsel arka plan, nitel ve nicel araştırmanın temel farkları, araştırma türleri, araştırma deseni, literatür taraması, örneklem seçimi, veri toplama teknikleri, veri analizi, araştırma raporunun yazımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Nitel araştırmayı yöntemini uygularlar
Dersin Amacı Nitel araştırma yöntemine ilişkin temel kavramlar ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Araştırmalarda yöntem sorunu
  Ön Hazırlık: Öğrencilere dersin amaçlarını, kapsamını, kaynaklarını açıklama, derse giriş yapma
2 Nicel araştırma yöntemi ile nitel araştırma yönteminin karşılaştırması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
3 Nitel araştırma süreci
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
4 Nitel araştırma türleri: görüşme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
5 Nitel araştırma türleri: görüşme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
6 Nitel araştırma türleri: odak grup görüşme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
7 Nitel araştırma türleri: odak grup görüşme
  Ön Hazırlık: uygulama
8 Nitel araştırma türleri: odak grup görüşme
  Ön Hazırlık: uygulama
9 Nitel araştırma türleri: gözlem
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
10 Nitel araştırma türleri: döküman analizi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
11 Nitel araştırma türleri: sözlü tarih
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
12 Nitel araştırma türleri: sözlü tarih
  Ön Hazırlık: uygulama
13 Nitel araştırma türleri: sözlü tarih
  Ön Hazırlık: uygulama
14 Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 3
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 2
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 3
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 2
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 4
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu yok
Diğer Kaynaklar William Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Boston, 1997. Elif Kuş, Nicel -Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yay., 2009. Paul Thomson Geçmişin Sesi, Sözlü Tarih Kuramı, Tarih Vakfı Yurt Yay. Leyla Neyzi, Ben Kimim?" Türkiye'de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, İletişim Yay., 2004. Leyla Neyzi, İstanbul'da Hatırlamak ve Unutmak Birey, Bellek ve Aidiyet, Tarih Vakfı Yurt Yay., 1999. Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yay., 2005. Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yay.,
Materyal
Dökümanlar yok
Ödevler Bir ödev
Sınavlar Ara sınav, final sınavı
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)