Ders Adı İktisadi Sistemlerin Sosyolojik Özellikleri
Ders Kodu 02SOS5105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 2.Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak. 3.Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4.Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5.Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İktisat ve Sosyoloji İlişkisi. İşbölümünün Sosyolojik Analizi. Üretimin Sosyolojik Analizi. Değer Teorilerinin Sosyolojik Analizi. Mübadelenin Sosyolojik Analizi. Tüketimin Sosyolojik Analizi. Mülkiyet Teorileri ve Sosyolojik Analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnsanlık tarihinde ortaya çıkan yaşam biçimlerinin iktisadi ve sosyal gelişimi hakkında mevcut teoriyi tartışmak. Eşzamanlı siyasi ve iktisadi sistemlerin etkileşimini analiz etmek. Bu sistemlerin uygulandığı toplumsal realitelere olan özgünlüğünü ve farklılıklarını sınıflandırmak. Mekan ve zaman boyutunda ortaya çıkan sorunları irdelemek.
Dersin Amacı İnsanlık tarihinde ortaya çıkan yaşam biçimlerinin iktisadi ve sosyal gelişimi hakkında mevcut teoriyi tartışmak. Eşzamanlı siyasi ve iktisadi sistemlerin etkileşimini analiz etmek. Bu sistemlerin uygulandığı toplumsal realitelere olan özgünlüğünü ve farklılıklarını sınıflandırmak. Mekan ve zaman boyutunda ortaya çıkan sorunları irdelemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İktisat ve sosyolojinin ortak konuları, iktisat sosyolojisinin doğuşu, yeri ve kapsamı.
  Ön Hazırlık: Eröz, M., İktisat Sosyolojisine Başlangıç, İÜ. İktisat Fakültesi, İstanbul, 1973; Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1977,
2 İktisadi sistemlere yönelik teorik yaklaşımlar ve özellikleri I
  Ön Hazırlık: J. A.Schumpeter, Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi, Alter yay., İstanbul, 2007,
3 İktisadi sistemlere yönelik teorik yaklaşımlar ve özellikleri II
  Ön Hazırlık: J. A.Schumpeter, Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi, Alter yay., İstanbul, 2007,
4 İktisadi sistemlere yönelik teorik yaklaşımlar ve özellikleri III
  Ön Hazırlık: I.Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar yay. Ankara, 2006.
5 Sovyet iktisat sistemi ve "Yeni Sınıf"(1)
  Ön Hazırlık: Milovan Djilas, The New Class: An Analysis of the Communist System, New York, Frederick A. Praeger, 1957
6 Sovyet iktisat sistemi ve "Yeni Sınıf"(2)
  Ön Hazırlık: Milovan Djilas, The New Class: An Analysis of the Communist System, New York, Frederick A. Praeger, 1957
7 İktisadi sistemlerin tarihsel geçmişi
  Ön Hazırlık: I.Wallerstein, Tarihsel Kapitalizm, Metis Yay., ISBN:9753421273
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: Arasınav
9 İktisat Düzeninin Değişim Evreleri (1)
  Ön Hazırlık: Alaaddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş,
10 Tarih öncesi dönemlerde iktisadi
  Ön Hazırlık: Alaaddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş
11 Helenistik dönemde iktisadi ve siyasi sistemler
  Ön Hazırlık: I.Wallerstein (2011), Dünya Sistemleri Analizi, BGST yayınları, ISBN:9756165461 ,İstanbul.
12 Ortaçağda iktisadi ve siyasi sistemler
  Ön Hazırlık: Alaaddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş, Siyasal Düşünceler Tarihi, J. A.Schumpeter, Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi, Alter yay., İstanbul, 2007, I.Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar yay. Ankara, 2006. Tarihsel Kapitalizm, Metis Yay., M.Castells, Kent, Sınıf, İktidar, Bilim ve Sanat Yay., M.Tunçay, Batıda siyasal Düşünceler Tarihi I, II, Bilgi Ünv.Yay. İstanbul, 2006, 2009.
13 Modern çağlarda iktisadi ve siyasi sistemler
  Ön Hazırlık: Alaaddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş, Siyasal Düşünceler Tarihi, J. A.Schumpeter, Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi, Alter yay., İstanbul, 2007, I.Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar yay. Ankara, 2006. Tarihsel Kapitalizm, Metis Yay., M.Castells, Kent, Sınıf, İktidar, Bilim ve Sanat Yay., M.Tunçay, Batıda siyasal Düşünceler Tarihi I, II, Bilgi Ünv.Yay. İstanbul, 2006, 2009.
14 İktisadi ve siyasi sistemlerin etkileşimi I
  Ön Hazırlık: Alaaddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş, Siyasal Düşünceler Tarihi, J. A.Schumpeter, Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi, Alter yay., İstanbul, 2007, I.Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar yay. Ankara, 2006. Tarihsel Kapitalizm, Metis Yay., M.Castells, Kent, Sınıf, İktidar, Bilim ve Sanat Yay., M.Tunçay, Batıda siyasal Düşünceler Tarihi I, II, Bilgi Ünv.Yay. İstanbul, 2006, 2009.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 2
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 4
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 3
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 1
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 1
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 1
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu A.S.Akat, İktisadi Analiz, Eflatun Yay., İstanbul, 2009., I.Wallerstein, Geçiş Çağı-Dünya Sisteminin Yörüngesi, Avesta Yay., 2000., Sistem Karşıtı Hareketler, Metis Yay., 2004, Dünya Sistemleri Analizi, Aram Yay., 2005,
Diğer Kaynaklar Alaaddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş, Siyasal Düşünceler Tarihi, J. A.Schumpeter, Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi, Alter yay., İstanbul, 2007, I.Wallerstein, Modern Küresel Sistem, Pınar yay. Ankara, 2006. Tarihsel Kapitalizm, Metis Yay., M.Castells, Kent, Sınıf, İktidar, Bilim ve Sanat Yay., M.Tunçay, Batıda siyasal Düşünceler Tarihi I, II, Bilgi Ünv.Yay. İstanbul, 2006, 2009.
Materyal
Dökümanlar Bulunmamaktadır.
Ödevler Dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar Yok
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)