Ders Adı Sendika Sosyolojisi
Ders Kodu 02SOS5107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 2.Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak. 3.Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4.Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5.Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşgücü ve İşgücünün Sosyolojik Özellikleri. İşbölümü. İşbölümü ve Mobilite. Modern Çalışma Hayatı. Örgütler. Çevre. İşveren ve Girişimci. Yönetim ve Yönetim Statüleri.Beyaz ve Mavi Yakalı Çalışanlar. Çalışanların Beklentileri ve İş Tatmini. Yabancılaşma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çalışma hayatının sosyolojik özelliklerini tespit etmek ve Çalışma hayatında iş, birey ve grup ilişkisini analiz etmek. İşle ilgili kariyer ve statü ilişkileri hakkında bilgi edinmek. Örgütsel davranış ve yönetim ilişkilerini ve ortaya çıkan çatışmanın kaynaklarını araştırmak
Dersin Amacı Çalışma hayatının sosyolojik özelliklerini tespit etmek ve Çalışma hayatında iş, birey ve grup ilişkisini analiz etmek. İşle ilgili kariyer ve statü ilişkileri hakkında bilgi edinmek. Örgütsel davranış ve yönetim ilişkilerini ve ortaya çıkan çatışmanın kaynaklarını araştırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Modern İşbölümünün mesleki sonuçları
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008. Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
2 Modern işbölümünün toplumsal sonuçları
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008. Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
3 Modern işbölümü ve toplumsal tabakalaşma
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
4 Örgütlü çalışma hayatında mesleki statüler
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
5 Girişimcilik ve İşverenlik Statüleri
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
6 Yöneticilik statüleri ve Yönetim yapılanmasında ortaya çıkan yenilikler
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
7 Beyaz yakalı işgörenlerin ortayaçıkışı, gelişim, değişme ve örgütlerdeki rolleri
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
9 Mavi yakalı işgörenler; ortaya çıkışı, gelişim, değişme ve örgütteki rolleri
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008. Mete Çetik,(1999) Yüksel Akkaya, Türkiye'de Endüstri İlişkileri, Tarih Vakfı Yay., İstanbul
10 Modern çalışma hayatında ustabaşı, vasıflı ve vasıfsız işgörenlerin rolleri ve sorunları
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002. Mete Çetik,(1999) Yüksel Akkaya, Türkiye'de Endüstri İlişkileri, Tarih Vakfı Yay., İstanbul
11 Modern çalışma hayatında örgütsel iletişimin yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
12 Modern çalışma hayatı ve örgüt kültürü
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
13 Modern çalışma hayatında yönetim teorileri
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
14 Klasik ve neo klasik yönetim anlayışı
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 1
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 2
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 1
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 4
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008, Sanayi sosyolojisi, Isparta, 2008, Yönetim Sosyolojisi, Isparta, 2009. Mete Çetik,(1999) Yüksel Akkaya, Türkiye'de Endüstri İlişkileri, Tarih Vakfı Yay., İstanbul.
Diğer Kaynaklar Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002..
Materyal
Dökümanlar Yok
Ödevler Dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar Yok
Materyal Diğer Bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)