Ders Adı İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi
Ders Kodu 02SOS5108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 2.Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak. 3.Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4.Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5.Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Endüstri İlişkileri Sistemi ve Ekonomik ve Sosyal Yaşama Etkileri. Endüstrileşmenin Çalışma Yaşamına Etkileri. Lonca Düzeninden Kapitalist Fabrika Sanayiine Geçiş. İşçi ve İşveren Sınıflarının Birbirinden Ayrılması. Endüstri Devriminin Getirdiği Yeni İstihdam Koşulları. Liberalizm ve Bireysel Hizmet İlişkisi. Sendikacılık Hareketinin Doğuş Nedenleri. Sendika Teorileri. Webb?ler Commons, Perlman, Marks ve Tannenbaum?un Görüşleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sanayi toplumunda çalışma hayatının genel özellikleri ve Örgütlü çalışma hayatının temel sorunlarını araştırmak, işveren ve işgören ilişkilerinin mahiyetini anlamak, İşveren ve işgören ilişkilerinde sendikaların işlevi ve Sendikal hareketlerinin ortaya çıkışını incelemek.
Dersin Amacı Sanayi toplumunda çalışma hayatının genel özellikleri ve Örgütlü çalışma hayatının temel sorunlarını araştırmak, işveren ve işgören ilişkilerinin mahiyetini anlamak, İşveren ve işgören ilişkilerinde sendikaların işlevi ve Sendikal hareketlerinin ortaya çıkışını incelemek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Endüstri ilişkilerinin ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008. Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
2 Endüstri ilişkilerinin unsurları
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008. Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
3 Endüstri ilişkilerinde sendikaların yeri ve önemi
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
4 Geleneksel çalışma hayatında uzlaştırıcı kurumlar
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
5 Lonca sistemi ve Ahi teşkilatının işçi-işveren fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
6 Sendikal hareketlerin ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
7 Sendikal hareketleri doğuran nedenler
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
9 Sendikal hareketler ve siyasal yapı
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
10 Sendikal hareketler ve teknoloji
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
11 Sendikal hareketler ve ekonomik sistem
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
12 Sendikal hareketlere teorik yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
13 Marxist teoride Sendikal anlayış
  Ön Hazırlık: Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008.
14 Parsons ve Merton?un sistem anlayışında uzlaşma ve çatışma
  Ön Hazırlık: Doç.Dr.Metin Özkul, Çalışma Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, 2002.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 2
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 2
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 2
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Prof.Dr.Metin Özkul, Örgüt Sosyolojisi, Isparta, 2008, Sanayi sosyolojisi, Isparta, 2008, Yönetim Sosyolojisi, Isparta, 2009.
Diğer Kaynaklar Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, Beta yay., İstanbul, Engin Yıldırım; Endüstri İlişkileri Teorileri, Değişim Yay. İstanbul, J.Kuczynski, İşçi Sınıfı Tarihi, Sosyalist Yay., İstanbul,. F.Barret, Emeğin Tarihi, May Yay., İstanbul, 1970. P.Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi, Onur Yay., 1977.
Materyal
Dökümanlar Yok
Ödevler Dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar Yok
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)