Ders Adı Türkiye'de Güncel Sosyolojik Sorunlar
Ders Kodu 02SOS5122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türkiye'de Güncel Sosyolojik Tartışmaları Kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiyede Güncel Sosyolojik Tartışmaların Neler Olduğu ve Hnagi Noktalarda Geliştirildiği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye'de Güncel Sosyolojik Tartışmaları Kavramak
Dersin Amacı Türkiye'de Güncel Sosyolojik Tartışmaları Kavramak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Türkiye'de Sosyal Bilim ve Sosyoloji Tartışmaları
  Ön Hazırlık: Öncü 2002; Öztan 2004; Polat 2008; Kurt 2009; Galliano 2004; Farrell 2008
2 Türkiye'de Sosyal Bilim ve Sosyoloji Tartışmaları
  Ön Hazırlık: Öncü 2002; Öztan 2004; Polat 2008; Kurt 2009; Galliano 2004; Farrell 2008
3 Türkiye'de Sosyal Bilim ve Sosyoloji Tartışmaları
  Ön Hazırlık: Öncü 2002; Öztan 2004; Polat 2008; Kurt 2009; Galliano 2004; Farrell 2008
4 Küreselleşme ve eşitsizlikler
  Ön Hazırlık: Öncü 2002; Öztan 2004; Polat 2008; Kurt 2009; Galliano 2004; Farrell 2008
5 küreselleşme ve eşitsizlikler
  Ön Hazırlık: Öncü 2002; Öztan 2004; Polat 2008; Kurt 2009; Galliano 2004; Farrell 2008
6 Türkiye'de küreselleşme ve eşitsizlikler
  Ön Hazırlık: Öncü 2002; Öztan 2004; Polat 2008; Kurt 2009; Galliano 2004; Farrell 2008
7 Küreselleşme ve eşitsizlikler
  Ön Hazırlık: Öncü 2002; Öztan 2004; Polat 2008; Kurt 2009; Galliano 2004; Farrell 2008
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ara Sınav
9 Güncel Sosyal Sorunlar ile İlgili Kitap Sunumları
  Ön Hazırlık: Öğrenci Tercihleri
10 Güncel Sosyal Sorunlar ile İlgili Kitap Sunumları
  Ön Hazırlık: Öğrenci Tercihleri
11 Güncel Sosyal Sorunlar ile İlgili Kitap Sunumları
  Ön Hazırlık: Öğrenci Tercihleri
12 Güncel Sosyal Sorunlar ile İlgili Kitap Sunumları
  Ön Hazırlık: Öğrenci Tercihleri
13 Güncel Sosyal Sorunlar ile İlgili Kitap Sunumları
  Ön Hazırlık: Öğrenci Tercihleri
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 5
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Ayşe Durakbaşa (2000), "Türkiye'de Sosyolojinin Kuruluşu ve Comte-Durkheim Geleneği", Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Sempozyum Bildirileri, Toplum ve Bilim/Defter Çalışma Grubu, Metis Yayınları. 2) David Farrell Krell (2008), "Sersemleşme Okulu", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 3) Adam Smith (2008), Gelenek ve Modanın Güzellik ve Çirkinlik Algılarımıza Etkisi", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 4) Ece Öztan (2004) "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık", S.B.S. Dergisi, Cilt:59, Sayı:1. 5) Hayriye Erbaş (2002), "Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler", Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı:18. 6) Luciano Gallino, "Küreselleşme ve Eşitsizlik", Küreselleşen Dünyada Eşitsizliklerin Katmanlaşması, S. 41-73. 7) Nurhak Polat (2008) "Cinsiyet ve Mekan: Erkek Kahveleri", Toplum ve Bilim, Sayı:112. 8) Kurt, Hacı (2009), ?Yerel Yönetim Reformları Işığında Yerel Yönetimlerin Hareket Alanları: Toplumcu Belediyecilik Mümküm Mü? Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul. 9) Ergun, Cem ve Hüseyin Gül (2009), ?Toplumcu Belediyecilik ve Kent Kapılarını Sermayeye Açan Anahtar Olarak Kentsel Dönüşüm?, Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 1) Ayşe Durakbaşa (2000), "Türkiye'de Sosyolojinin Kuruluşu ve Comte-Durkheim Geleneği", Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Sempozyum Bildirileri, Toplum ve Bilim/Defter Çalışma Grubu, Metis Yayınları. 2) David Farrell Krell (2008), "Sersemleşme Okulu", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 3) Adam Smith (2008), Gelenek ve Modanın Güzellik ve Çirkinlik Algılarımıza Etkisi", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 4) Ece Öztan (2004) "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık", S.B.S. Dergisi, Cilt:59, Sayı:1. 5) Hayriye Erbaş (2002), "Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler", Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı:18. 6) Luciano Gallino, "Küreselleşme ve Eşitsizlik", Küreselleşen Dünyada Eşitsizliklerin Katmanlaşması, S. 41-73. 7) Nurhak Polat (2008) "Cinsiyet ve Mekan: Erkek Kahveleri", Toplum ve Bilim, Sayı:112. 8) Kurt, Hacı (2009), ?Yerel Yönetim Reformları Işığında Yerel Yönetimlerin Hareket Alanları: Toplumcu Belediyecilik Mümküm Mü? Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul. 9) Ergun, Cem ve Hüseyin Gül (2009), ?Toplumcu Belediyecilik ve Kent Kapılarını Sermayeye Açan Anahtar Olarak Kentsel Dönüşüm?, Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar 1) Ayşe Durakbaşa (2000), "Türkiye'de Sosyolojinin Kuruluşu ve Comte-Durkheim Geleneği", Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Sempozyum Bildirileri, Toplum ve Bilim/Defter Çalışma Grubu, Metis Yayınları. 2) David Farrell Krell (2008), "Sersemleşme Okulu", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 3) Adam Smith (2008), Gelenek ve Modanın Güzellik ve Çirkinlik Algılarımıza Etkisi", Cogito İnsan Giyinir, Sayı:55. 4) Ece Öztan (2004) "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Olumlu Ayrımcılık", S.B.S. Dergisi, Cilt:59, Sayı:1. 5) Hayriye Erbaş (2002), "Küresel Kriz ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler", Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı:18. 6) Luciano Gallino, "Küreselleşme ve Eşitsizlik", Küreselleşen Dünyada Eşitsizliklerin Katmanlaşması, S. 41-73. 7) Nurhak Polat (2008) "Cinsiyet ve Mekan: Erkek Kahveleri", Toplum ve Bilim, Sayı:112. 8) Kurt, Hacı (2009), ?Yerel Yönetim Reformları Işığında Yerel Yönetimlerin Hareket Alanları: Toplumcu Belediyecilik Mümküm Mü? Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul. 9) Ergun, Cem ve Hüseyin Gül (2009), ?Toplumcu Belediyecilik ve Kent Kapılarını Sermayeye Açan Anahtar Olarak Kentsel Dönüşüm?, Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Toplumcu Belediyecilik Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, (Der.) İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül, SODEV, İstanbul.
Ödevler Türkiyede Güncel Sosyolojik Tartışma Örneği
Sınavlar Ara Sınav Final Sınavı
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)