Ders Adı Türkiye?nin Sosyo-Kültürel Yapısı
Ders Kodu 02SOS5123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Bülent Şen
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Türk toplumunun toplumsal yapı bileşenlerini kavramak. 2-Türkiye'nin toplumsal yapısının oluşumunu tarihsel süreç içinde analiz etmek. 3-Türk toplumsal yapısının kültürel çeşitliliğini kavramak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye'nin genel olarak yapısı ve sorunları. Yapı kavramının sosyolojik analizi. Türkiye'nin toplumsal yapısındaki temel özelliklerin tarihsel süreci. Sosyal, kültürel ve ekonomik kaynakların tartışılması. Türkiye?nin toplumsal yapısında tarihsel süreç içinde meydana gelen değişmeler. Bozkır, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk toplum yapısının kurumsal özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplumsal yapı ve değişme kavramları ile bağıntılı olarak Türkiye'nin toplumsal yapısı hakkında bilgi ve kavrayış oluşturmak. Bu amaca ulaşmak için Türk toplumsal yapısının tarihsel, kültürel ve coğrafi kaynaklarını kavramak.
Dersin Amacı Toplumsal yapı ve değişme kavramları ile bağıntılı olarak Türkiye'nin toplumsal yapısı hakkında bilgi ve kavrayış oluşturmak. Bu amaca ulaşmak için Türk toplumsal yapısının tarihsel, kültürel ve coğrafi kaynaklarını kavramak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toplumsal yapı ile ilgili temel kavramlar.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
2 Türk toplumunun demografik, etnik ve kültürel yapısı.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
3 Kültür ögeleri ve toplumsal yapı.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
4 Toplumsal ve etnik birlik sorunu.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
5 Toplumsal değişme ve toplumsal sorun.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
6 Türkiye'nin toplumsal yapısının tarihsel gelişimi: İslam öncesi dönemi
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
7 Türkiye'nin toplumsal yapısının tarihsel gelişimi: Osmanlı dönemi
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
8 Bugünkü toprak düzeni: Tarihsel temeller-Tanzimat öncesi
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
9 Bugünkü toprak düzeni: Tarihsel temeller-Tanzimat sonrası.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
10 Nüfus ve toplumsal yapı.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
11 Nüfusun yerleşme biçimleri.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
12 Tarım arazisinde parçalanma ve bütünleşme.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
13 Ulusal gelir ve bölüşümün etkileri.
  Ön Hazırlık: İlgili bölüm okuması
14 Final
  Ön Hazırlık: Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 3
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 3
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 2
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 3
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 3
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 0
Arazi Çalışması 1 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 45 45
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 45 45
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Gökçe, Birsen. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ve Toplumsal Kurumlar. Ankara, 2004 Yasa, İbrahim. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları. Ankara, TODAİ Yay. 1973.
Diğer Kaynaklar Gökçe, Birsen. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ve Toplumsal Kurumlar. Ankara, 2004 Yasa, İbrahim. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları. Ankara, TODAİ Yay. 1973.
Materyal
Dökümanlar Gökçe, Birsen. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Ve Toplumsal Kurumlar. Ankara, 2004 Yasa, İbrahim. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları. Ankara, TODAİ Yay. 1973.
Ödevler dönem içinde belirlenecektir.
Sınavlar yok
Materyal Diğer bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)