Ders Adı Seçkin Teorileri ve Siyaset
Ders Kodu 02SOS5128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları 7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Seçkin teorileri ve siyaset kavramını analiz etmek 2)-Egemen sınıf ile siyaset ilişkisini analiz etmek. 3)-İktidar ve iktidar olmayan seçkin tiplerini kavramak 4)-Seçkinlerin siyaset üzerindeki etkisini tartışmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Seçkin teorileri ve siyaset kavramlarının sosyolojik analizi. Egemen sınıf ile siyaset ilişkisi. Seçkin grupları. Dünyada ve Türkiye’de seçkinlerin siyaset üzerindeki etkisi. Seçkinlerin yükselişi ve düşüşü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-Seçkinler ve siyaset arasında nasıl bir ilişki olduğunu kavramak. 2)-Seçkinlerin siyaset üzerindeki etkisini tespit etmek.
Dersin Amacı Seçkin teorileri ve siyaset kavramının analizini yapmak. Egemen sınıf ile siyaset ilişkisini analiz etmek. Seçkin türlerini kavramak. Dünyada ve Türkiye’de seçkinlerin siyaset üzerindeki etkisini tartışmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Seçkin teorileri ve siyaset kavramının analizi
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1997. Vergin, Nur, Siyasetin Sosyolojisi-Kavramlar, Tanımlar-Yaklaşımlar-, İstanbul, 2007.
2 Genel olarak seçkinlerin özellikleri ve tipleri
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Çev.Erol Mutlu, Ankara, 1997.
3 Egemen sınıftan iktidar seçkinlerine
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1997. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Ankara, 2005.
4 Siyasal seçkinler
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1997. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Ankara, 2005.
5 Endüstri ya da şirket iktidarı
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Çev.Erol Mutlu, Ankara, 1997.
6 Devlet iktidarı
  Ön Hazırlık: Kloby, Jerry; Küreselleşmenin Sefaleti-Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma-, İstanbul, 2005.
7 Bürokratlar ve yöneticiler
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1997. Türkdoğan, Orhan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, İstanbul, 2003.
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ara Sınav
9 Aydınlar
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Ankara, 1997. Türkdoğan, Orhan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, İstanbul, 2003.
10 Seçkinlerin dolaşımı
  Ön Hazırlık: Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Ankara, 2005.
11 Gelişmiş ve azgelişmiş ülke seçkinleri
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Çev.Erol Mutlu, Ankara, 1997. Kloby, Jerry; Küreselleşmenin Sefaleti-Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma-, İstanbul, 2005.
12 Seçkinler ve demokrasi
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Çev.Erol Mutlu, Ankara, 1997.
13 Dünyada ve Türkiye'de seçkinler
  Ön Hazırlık: Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Çev.Erol Mutlu, Ankara, 1997. Türkdoğan, Orhan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, İstanbul, 2003.
14 fİNAL sINAVI
  Ön Hazırlık: fİNAL sINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 3
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 2
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 181    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Çev. Erol Mutlu, Ankara, 1997. Duverger, Maurice, Siyasal Rejimler, Çev. Teoman Tunçdoğan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1986. Mills, C., Wright, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Ankara , 1974. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Merve Zeynep Doğan, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2005.
Diğer Kaynaklar Kloby, Jerry; Küreselleşmenin Sefaleti-Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma-, Çev. Orhan Düz, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2005. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Merve Zeynep Doğan, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2005. Türkdoğan, Orhan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003. Vergin, Nur, Siyasetin Sosyolojisi-Kavramlar, Tanımlar-Yaklaşımlar-, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2007.
Materyal
Dökümanlar Bottomore Tom B., Seçkinler ve Toplum, Çev. Erol Mutlu, Ankara, 1997. Duverger, Maurice, Siyasal Rejimler, Çev. Teoman Tunçdoğan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1986. Mills, C., Wright, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Ankara , 1974. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Merve Zeynep Doğan, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2005. Kloby, Jerry; Küreselleşmenin Sefaleti-Eşitsizlik, Güç ve Kalkınma-, Çev. Orhan Düz, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2005. Pareto, Vilfredo, Seçkinlerin Yükselişi ve Çöküşü, Çev. Merve Zeynep Doğan, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2005. Türkdoğan, Orhan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003. Vergin, Nur, Siyasetin Sosyolojisi-Kavramlar, Tanımlar-Yaklaşımlar-, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2007.
Ödevler Makale yazımı
Sınavlar Ara Sınav- Fianal Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)