Ders Adı Etnik Sosyoloji
Ders Kodu 02SOS5132
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Nazmi Avcı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Etnik olaylara sosyolojik değerlendirebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Etnisite ve etniklik, Kuramsal yaklaşımlar, Sosyolojik Çözümlemeler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplumsal olay ve olgulara Sosyolojik bakabilmesi
Dersin Amacı Etnitese gerçeğinin günümüzdeki sosyolojik önemİ
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Etnisite ve etniklik nedir?
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
2 Etnik Çalışmalarda Objektiflik; Ulusal kültür ve Türk kişiliği; Kültür ve kimliğin siyasal temelleri; güncel kavramların analizi
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
3 Kimlik nedir?
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
4 Kimliğin kültürel temelleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
5 Kimlik çeşitleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
6 Modernizm ve postmodernizme göre etniklik
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
7 küreselleşme ve etniklik
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
8 Bireysel kişilik ve toplumsal kişilik
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
9 Arasınav
  Ön Hazırlık: Arasınav
10 Milli kimliğin kültürel ve etnik temelleri
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
11 Milletlerin doğuşu ve milli kimliğin oluşumu
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
12 Milliyetçilik ve kültürel kimlik
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
13 Çok kültürlülüğe dayalı kimlikler
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
14 Kimlik siyaseti; ?Agonistic pluralism?(zıt çoğulculuk)
  Ön Hazırlık: İlgili Kaynakların İncelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 2
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 3
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 2
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 4
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 1
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 3
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Seçilmiş konulara yönelik yerli ve yabancı kaynaklardan belirlenecektir.
Diğer Kaynaklar Seçilmiş konulara yönelik yerli ve yabancı kaynaklardan belirlenecektir.
Materyal
Dökümanlar Seçilmiş konulara yönelik yerli ve yabancı kaynaklardan belirlenecektir.
Ödevler Daha sonra belirlenecektir.
Sınavlar Ara Sınav Final Sınavı
Materyal Diğer Bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)