Ders Adı Toplumsal Eşitsizlik
Ders Kodu 02SOS5138
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Cevdet YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eşitsizliği doğuran faktaörleri kavramak Toplumsal eşitsizlik tartışmalarını farkına varmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği cinsiyet eşitsizliği, yoksulluk
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri toplumsal eşitsizliği analiz edebilme
Dersin Amacı Eşitsizlik konusunu farklı kuram ve yaklaşımlar odağında ele almak.
WorkPlacement ofis
Hafta Konular  
1 Eşitsizliği anlamak.
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
2 Kültür ve kimlik araştırmalrında yöntem.
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
3 Etnik sorunlar. Örnek çalışmalar.
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
4 Değişen ve dönüşen yapılar. Bireysel ve toplumsal hassasiyetler.
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
5 Önyargılar, Etnik farklılık, ırkçılık, çok kültürlülük.
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
6 Kültürlerarasılık
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
7 cemaat, yerleşime dayalı ayrışma.
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
8 Yerel ve küresel mekan paylaşımları.
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
9 Seminer
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
10 Seminer
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
11 Seminer
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
12 Seminer
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
13 Seminer
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
14 Seminer
  Ön Hazırlık: ilgili literatür
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 2
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 4
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Edgell, S. Sınıf, Dost Kitabevi, Ankara, 1998. Turner, B. Eşitlik, Dost Kitabevi, Ankara, 1998
Diğer Kaynaklar Edgell, S. Sınıf, Dost Kitabevi, Ankara, 1998.
Materyal
Dökümanlar Edgell, S. Sınıf, Dost Kitabevi, Ankara, 1998.
Ödevler ödev
Sınavlar Sınav ve ödevler
Materyal Diğer ödev
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)