Ders Adı Toplumsal Değişme ve Ekolojik Sorunlar
Ders Kodu 02SOS5141
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Cevdet yılmaz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ekolojik sorunları sosyolojik olarak yorumlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ekoloji sosyoloji ilişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekolojik sorunları sosyolojik olarak tartışmak
Dersin Amacı Ekolojik sorunların toplumsal temelleri üzerine eleştirel okumalar yapmak.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar, çevre, ekosistem, çevre koruma, çevre kirliliği, gürültü kirliliği, kültür varlıkları, doğa varlıkları, koruma, çevreciliğin kökenleri, teknosentrism ve insan-doğa ilişkisinin yeniden tanımlanması;
  Ön Hazırlık: literatür taraması
2 Malthus ve yeni-Malthusculuk, Darwin ve yaşam ağı;
  Ön Hazırlık: literatür taraması
3 varlıklar zinciri ve bolluk, romantizm ve insan-doğa ilişkisi,
  Ön Hazırlık: literatür taraması
4 endüstrileşmenin eleştirisi;
  Ön Hazırlık: literatür taraması
5 çağdaş yaklaşımlar: sürdürülebilir kalkınma; toplumsal ekoloji; derin ekoloji; çevre etiği; ekofeminism: kadın-doğa ilişkisi;
  Ön Hazırlık: literatür taraması
6 politik ekoloji; çevre hareketleri ve çevreci gruplar, çevre ve kalkınma ilişkileri,
  Ön Hazırlık: literatür taraması
7 Beck ve Risk toplumu,
  Ön Hazırlık: literatür taraması
8 Küreselleşme ve değişen insan doğa ilişkilerinin anlamı
  Ön Hazırlık: literatür taraması
9 eko-strateji ve küresel politikalar,
  Ön Hazırlık: literatür taraması
10 ulus-ötesi çevre politikaları
  Ön Hazırlık: literatür taraması
11 Habitat ve Kyato I, II.
  Ön Hazırlık: literatür taraması
12 Seminer
  Ön Hazırlık: literatür taraması
13 Seminer
  Ön Hazırlık: literatür taraması
14 Seminer
  Ön Hazırlık: literatür taraması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Burkett, Paul (Çev. Ercüment Özkaya); ?Marx ve Doğa: Al-Yeşil Bir Perspektif?, Epos Yayınları, Ankara, 2004
Diğer Kaynaklar Friedman, Thomas; ?Düz, Sıcak ve Kalabalık?, Boyner Yayınları, İstanbul, 2009 JOHN BELLAMY FOSTER Savunmasız Gezegen; Epos yayınları, Ankara 2002
Materyal
Dökümanlar JOHN BELLAMY FOSTER Savunmasız Gezegen; Epos yayınları, Ankara 2002 KOVEL, Joel, Doğanın Düşmanı Kapitalizmin sonu mu, Dünyanın sonu mu?(Çev: Gürol Koca) , Metis Yayınları, İstanbul-2005 PLUMWOOD, Val, Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, Metis Yayınları, 2004,
Ödevler ödev
Sınavlar vize, final
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)