Ders Adı Ötekilik Figürleri ve Oluşumları
Ders Kodu 02SOS5144
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Suat Kolukırık
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ötekilik Figürleri ve Oluşumlarını anlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kültür ve ötekilik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ötekilik Figürleri ve Oluşumlarını anlamak.
Dersin Amacı Ötekilik Figürleri ve Oluşumlarını anlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ötekilik Figürleri ve Oluşumlarını Anlamak
  Ön Hazırlık: Bilgin, Nuri, Kolektif Kimlik, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
2 Simgeler ve Etiketler
  Ön Hazırlık: Bauman, Zygmunt. Parçalanmış Hayat, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
3 Önyargılar
  Ön Hazırlık: Bilgin, Nuri, Kolektif Kimlik, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
4 Ayrımcılık
  Ön Hazırlık: Bilgin, Nuri, Kolektif Kimlik, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
5 Biz ve Ötekinin Kurgusu
  Ön Hazırlık: Bilgin, Nuri, Kolektif Kimlik, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
6 Bireysel ve Kültürel Ayrılıklar
  Ön Hazırlık: Pultar ve Erman. Türk(iye) Kültürleri, Tetragon Yayınları, İst.
7 Öteki Kimlikler I
  Ön Hazırlık: Rattansi ve Westwood. Irkçılık, Modernite ve Kimlik, Sarmay Yayınevi, İstanbul.
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Vize Sınavı
9 Öteki Kimlikler II
  Ön Hazırlık: Benhabib, Seyla Ötekilerin Hakları: Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
10 Ötekiler arası İlişkiler
  Ön Hazırlık: Neyzi, Leyla. Ben Kimim, Türkiye?de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, İletişim Yayınları, İstanbul.
11 Biraradalık ve Birlikte yaşamak
  Ön Hazırlık: Touraine, Alain. Kaynak: Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek miyiz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
12 Özel Alanlar ve Mekanlar
  Ön Hazırlık: Benhabib, Seyla Ötekilerin Hakları: Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
13 Ötekiliğin ideolojik boyutları ve etkileri
  Ön Hazırlık: Rattansi ve Westwood, Irkçılık, Modernite ve Kimlik, Sarmay Yayınevi, İstanbul.
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 4
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 4
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 4
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dersle ilgili materyal
Diğer Kaynaklar Bauman, Zygmunt. Parçalanmış Hayat, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Bilgin, Nuri, Kolektif Kimlik, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Pultar ve Erman. Türk(iye) Kültürleri, Tetragon Yayınları, İst. Rattansi ve Westwood. Irkçılık, Modernite ve Kimlik, Sarmay Yayınevi, İstanbul. Benhabib, Seyla Ötekilerin Hakları: Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Neyzi, Leyla. Ben Kimim, Türkiye?de Sözlü Tarih, Kimlik ve Öznellik, İletişim Yayınları, İstanbul. Touraine, Alain. Kaynak: Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek miyiz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Benhabib, Seyla Ötekilerin Hakları: Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, İletişim Yayınları, İstanbul. Zygmunt Bauman (2000) Postmodernlik Ve Hoşnutsuzlukları, Ayrıntı Yayınları, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Bauman, Zygmunt. Parçalanmış Hayat, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Ödevler bulunmamaktadır.
Sınavlar arasınav-final
Materyal Diğer bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)