Ders Adı
Ders Kodu
Dersin Türü
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl
Dönem
AKTS
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz yüze
Önkoşul Dersleri -
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dinin sosyolojik anlamı
2 Din ve toplum
3 Dini grupların genel özellikleri
4 Doğal dini gruplar
5 Örgütlenmiş dini gruplar, , ,
6 Tasavvufi gruplar
7 Dini otorite tipleri
8 Dini gruplarda statü ve roller
9 Ara sınav
10 Grup içi iletişim
11 Geleneksel dini gruplar
12 Modern dini gruplar
13 Dini hareketler
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu yok
Diğer Kaynaklar Joachım Wach, Din Sosyolojisi, Çev. Ünver Günay, İfav Yay.İstanbul,, 1995. Joachım Wach, Din Sosyolojisine Giriş, Çev. Battal İnaldı, Ankara, 1987. Gustav Mensching, Dini Sosyoloji, Çev. Mehmet Aydın, Tekin yay., Konya, 1994. Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul, 1987. Phıl Zukerman, Din Sosyolojisine Giriş, çev. İhsan çapcıoğlu, Halil Aydınalp, Ankara, 2006. Peter Berger, Kutsal Şemsiye, Çev. Ali Çoşkun, Rağbet Yay., İst., 2000.
Materyal
Dökümanlar yok
Ödevler Bir dönem ödevi
Sınavlar Ara ve final sınavı
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)