Ders Adı Söylem Analizi
Ders Kodu 02SOS6104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin Bal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sahip olduğu sosyolojik bilgi, kavrayış ve becerileri uygulamak. Eleştirel düşünme yeteneği kazanmak. Nitel araştırma yöntemine ilişkin bilgi ve beceri sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Nitel araştırma yöntemi, söylem analizinin özellikleri, eleştirel söylem analizi, söylem analizi uygulamaları, örnekler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Söylem analizi tekniğini anlamak ve uygulamak
Dersin Amacı Nitel araştırma yöntemine ilişkin ilgili temel kavramlar ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak, Nitel araştırma tekniklerini uygulamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Nitel araştırma yöntemi
  Ön Hazırlık: Öğrencilere dersin amaçlarını, kapsamını, kaynaklarını açıklama, derse giriş yapma
2 Nitel araştırma yöntemi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
3 Söylem analizinin özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
4 Eleştirel söylem analizi
  Ön Hazırlık: İnceleme
5 Eleştirel söylem analizi
  Ön Hazırlık: Uygulama
6 Söylem analizi aşamaları
  Ön Hazırlık: Uygulama
7 Söylem analizi örnekleri
  Ön Hazırlık: uygulama
8 Söylem analizi örnekleri
  Ön Hazırlık: To read about the sources
9 Söylem analizi örnekleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
10 Söylem analizi uygulamaları
  Ön Hazırlık: Uygulama
11 Söylem analizinin uygulaması
  Ön Hazırlık: Uygulama
12 Söylem analizinin uygulaması
  Ön Hazırlık: Uygulama
13 Söylem analizinin uygulaması
  Ön Hazırlık: Uygulama
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 3
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 3
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 3
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 3
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 2
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yok
Diğer Kaynaklar Elif Kuş, Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, 3.baskı, Ankara, 2009. Seçil Büker, Ayşe Kıran, Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Alan Yay., İstanbul,, 1999. Barış Çoban, Zeynep Özarslan, (hazırlayanlar-) Söylem ve İdeoloji. Mitoloji, din, ideoloji,Su Yay., İstanbul,,2003. Ahmet Kocaman, (hazırlayan-) (2003) Söylem Üzerine, 2. baskı, Ankara: METU Pres,2003. Edibe Sözen, Söylem. Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999 Ü.Atabek, G.Ş.Atabek, Medya Metinleirini Çözümlemek, 2007. Van Dijk, "Söylem Yapıları ve İktidar Yapıları" Medya İktidar ve İdeoloji içinde.
Materyal
Dökümanlar yok
Ödevler Bir ödev
Sınavlar Ara sınav, final sınavı
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)