Ders Adı Kentsel Dönüşüm ve Kentleşme Süreçleri
Ders Kodu 02SOS6116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları ----
Dersin Öğrenme Çıktıları Kentesel Dönüşümün Toplumsal Boyutlarının Tartışılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kentsel dönüşüm süreci ve bu süreçte uygulanan politikalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kentesel Dönüşümün Toplumsal Boyutlarının Tartışılması
Dersin Amacı Kentesel Dönüşümün Toplumsal Boyutlarının Tartışılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Klasik ve çağdaş sosyoloji dönemlerinde geliştirilen kentleşme teorileri. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus artışının doğal nüfus artışı, net göç ve idari düzenlemeye göre incelenmesi. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşmesi ile gelişmiş ülkelerin kentleşmesi arasındaki temel farklar ve etkilediği bazı sosyal sonuçlar. Göç ve gecekondulaşma, çarpık kentleşme, kentleşme(me), kentlileşme(me).
  Ön Hazırlık: Özer 2000; Kaya 2003;Kıray; tekeli 1990; İspir 1991Keleş 1996; Özer 1994; Özer 2000; Kaya 2003
2 Klasik ve çağdaş sosyoloji dönemlerinde geliştirilen kentleşme teorileri. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus artışının doğal nüfus artışı, net göç ve idari düzenlemeye göre incelenmesi. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşmesi ile gelişmiş ülkelerin kentleşmesi arasındaki temel farklar ve etkilediği bazı sosyal sonuçlar. Göç ve gecekondulaşma, çarpık kentleşme, kentleşme(me), kentlileşme(me).
  Ön Hazırlık: Özer 2000; Kaya 2003;Kıray; tekeli 1990; İspir 1991Keleş 1996; Özer 1994; Özer 2000; Kaya 2003
3 Klasik ve çağdaş sosyoloji dönemlerinde geliştirilen kentleşme teorileri. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus artışının doğal nüfus artışı, net göç ve idari düzenlemeye göre incelenmesi. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşmesi ile gelişmiş ülkelerin kentleşmesi arasındaki temel farklar ve etkilediği bazı sosyal sonuçlar. Göç ve gecekondulaşma, çarpık kentleşme, kentleşme(me), kentlileşme(me).
  Ön Hazırlık: Özer 2000; Kaya 2003;Kıray; tekeli 1990; İspir 1991Keleş 1996; Özer 1994; Özer 2000; Kaya 2003
4 Klasik ve çağdaş sosyoloji dönemlerinde geliştirilen kentleşme teorileri. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus artışının doğal nüfus artışı, net göç ve idari düzenlemeye göre incelenmesi. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşmesi ile gelişmiş ülkelerin kentleşmesi arasındaki temel farklar ve etkilediği bazı sosyal sonuçlar. Göç ve gecekondulaşma, çarpık kentleşme, kentleşme(me), kentlileşme(me).
  Ön Hazırlık: Özer 2000; Kaya 2003;Kıray; tekeli 1990; İspir 1991Keleş 1996; Özer 1994; Özer 2000; Kaya 2003
5 Klasik ve çağdaş sosyoloji dönemlerinde geliştirilen kentleşme teorileri. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus artışının doğal nüfus artışı, net göç ve idari düzenlemeye göre incelenmesi. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşmesi ile gelişmiş ülkelerin kentleşmesi arasındaki temel farklar ve etkilediği bazı sosyal sonuçlar. Göç ve gecekondulaşma, çarpık kentleşme, kentleşme(me), kentlileşme(me).
  Ön Hazırlık: Özer 2000; Kaya 2003;Kıray; tekeli 1990; İspir 1991Keleş 1996; Özer 1994; Özer 2000; Kaya 2003
6 Klasik ve çağdaş sosyoloji dönemlerinde geliştirilen kentleşme teorileri. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus artışının doğal nüfus artışı, net göç ve idari düzenlemeye göre incelenmesi. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşmesi ile gelişmiş ülkelerin kentleşmesi arasındaki temel farklar ve etkilediği bazı sosyal sonuçlar. Göç ve gecekondulaşma, çarpık kentleşme, kentleşme(me), kentlileşme(me).
  Ön Hazırlık: Özer 2000; Kaya 2003;Kıray; tekeli 1990; İspir 1991Keleş 1996; Özer 1994; Özer 2000; Kaya 2003
7 Klasik ve çağdaş sosyoloji dönemlerinde geliştirilen kentleşme teorileri. Gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus artışının doğal nüfus artışı, net göç ve idari düzenlemeye göre incelenmesi. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşmesi ile gelişmiş ülkelerin kentleşmesi arasındaki temel farklar ve etkilediği bazı sosyal sonuçlar. Göç ve gecekondulaşma, çarpık kentleşme, kentleşme(me), kentlileşme(me).
  Ön Hazırlık: Özer 2000; Kaya 2003;Kıray; tekeli 1990; İspir 1991Keleş 1996; Özer 1994; Özer 2000; Kaya 2003
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Vize Sınavı
9 Kırdan kente göç edenlerin kentsel çevredeki sosyal hayat tarzına uyumları konusundaki teorik görüşler ve tipolojiler. Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme ile ilgili problemler ve bu problemlerin çözüm yolları.
  Ön Hazırlık: Kongar 1985; Görmez 1997Bumin 1986; Çapoğlu 1997; Özer 2000Tekeli 1990, Kaya 2003; Özer 2003
10 Kırdan kente göç edenlerin kentsel çevredeki sosyal hayat tarzına uyumları konusundaki teorik görüşler ve tipolojiler. Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme ile ilgili problemler ve bu problemlerin çözüm yolları.
  Ön Hazırlık: Kongar 1985; Görmez 1997Bumin 1986; Çapoğlu 1997; Özer 2000Tekeli 1990, Kaya 2003; Özer 2003
11 Kırdan kente göç edenlerin kentsel çevredeki sosyal hayat tarzına uyumları konusundaki teorik görüşler ve tipolojiler. Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme ile ilgili problemler ve bu problemlerin çözüm yolları.
  Ön Hazırlık: Kongar 1985; Görmez 1997Bumin 1986; Çapoğlu 1997; Özer 2000Tekeli 1990, Kaya 2003; Özer 2003
12 Kırdan kente göç edenlerin kentsel çevredeki sosyal hayat tarzına uyumları konusundaki teorik görüşler ve tipolojiler. Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme ile ilgili problemler ve bu problemlerin çözüm yolları.
  Ön Hazırlık: Kongar 1985; Görmez 1997Bumin 1986; Çapoğlu 1997; Özer 2000Tekeli 1990, Kaya 2003; Özer 2003
13 Kırdan kente göç edenlerin kentsel çevredeki sosyal hayat tarzına uyumları konusundaki teorik görüşler ve tipolojiler. Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme ile ilgili problemler ve bu problemlerin çözüm yolları.
  Ön Hazırlık: Kongar 1985; Görmez 1997Bumin 1986; Çapoğlu 1997; Özer 2000Tekeli 1990, Kaya 2003; Özer 2003
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 4
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kaya Erol, Kentleşme ve Kentlileşme, İlke, İst, 2003 Tekelei, İlhan. Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler, Planlama, 1990 İspir, Eyüp, Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara 1991. Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara 1996 Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset Cem Yayınevi, İstanbul 1994. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi, İst 1985 Özer, Ahmet. Kentleşme ve Yerel Yönetimler. Ürün Yayınları, Ankara, 2000. Özer, Ahmet. Kent Yazıları. Karşı Yayınları, Ankara, 1994. Görmez, Kemal. Yerel Demokrasi ve Türkiye. Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Keleş, Ruşen. Kentleşme Sürecinde Türkiye. Kosiad Yayını no:1, İzmit, 1996. Bumin, Kürşat. Demokrasi Arayışında Kent. Ankara, 1986. Çapoğlu, Gökhan. Yepyeni Bir Türkiye İçin. Ansav Yayını, Ankara, 1997.
Diğer Kaynaklar Kaya Erol, Kentleşme ve Kentlileşme, İlke, İst, 2003 Tekelei, İlhan. Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler, Planlama, 1990 İspir, Eyüp, Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara 1991. Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara 1996 Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset Cem Yayınevi, İstanbul 1994. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi, İst 1985 Özer, Ahmet. Kentleşme ve Yerel Yönetimler. Ürün Yayınları, Ankara, 2000. Özer, Ahmet. Kent Yazıları. Karşı Yayınları, Ankara, 1994. Görmez, Kemal. Yerel Demokrasi ve Türkiye. Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Keleş, Ruşen. Kentleşme Sürecinde Türkiye. Kosiad Yayını no:1, İzmit, 1996. Bumin, Kürşat. Demokrasi Arayışında Kent. Ankara, 1986. Çapoğlu, Gökhan. Yepyeni Bir Türkiye İçin. Ansav Yayını, Ankara, 1997.
Materyal
Dökümanlar Kaya Erol, Kentleşme ve Kentlileşme, İlke, İst, 2003 Tekelei, İlhan. Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler, Planlama, 1990 İspir, Eyüp, Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara 1991. Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara 1996 Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset Cem Yayınevi, İstanbul 1994. Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi, İst 1985 Özer, Ahmet. Kentleşme ve Yerel Yönetimler. Ürün Yayınları, Ankara, 2000. Özer, Ahmet. Kent Yazıları. Karşı Yayınları, Ankara, 1994. Görmez, Kemal. Yerel Demokrasi ve Türkiye. Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Keleş, Ruşen. Kentleşme Sürecinde Türkiye. Kosiad Yayını no:1, İzmit, 1996. Bumin, Kürşat. Demokrasi Arayışında Kent. Ankara, 1986. Çapoğlu, Gökhan. Yepyeni Bir Türkiye İçin. Ansav Yayını, Ankara, 1997.
Ödevler Türkiye'de Kensel Dönüşüm
Sınavlar Vize Sınavı Final Sınavı
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)