Ders Adı Şiddetin Toplumsal Kaynakları
Ders Kodu 02SOS6124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Şiddetin Toplumsal Kaynaklarının Kavranması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Şiddetin toplumsal kaynaklarının neler olduğunun kuramsal düzeyde incelenmesi ve tartışılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Şiddetin Toplumsal Kaynaklarının Kavranması
Dersin Amacı Şiddetin Toplumsal Kaynaklarının Tartışılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Şiddetin anlamı, kapsamı, şiddetin toplumsal belirleyicileri ( eğitim, ekonomi, toplumsal cinsiyet, ideolojiler vb. ), sosyal kurumlar ve şiddet, siyasi ideolojiler ve şiddet, siyasi hareketler ve şiddet, bir şiddet biçimi olarak terör, terörün ekonomik, sosyal, siyasal ideolojik dayanakları, terörün çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
2 Şiddetin Toplumsal belirleyicileri
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
3 Şiddetin Toplumsal belirleyicileri
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
4 Şiddetin Toplumsal belirleyicileri
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
5 Sosyal kurumlar ve şiddet, siyasi ideolojiler ve şiddet, siyasi hareketler ve şiddet
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
6 Bir şiddet biçimi olarak terör, terörün ekonomik, sosyal, siyasal ideolojik dayanakları, terörün çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
7 Bir şiddet biçimi olarak terör, terörün ekonomik, sosyal, siyasal ideolojik dayanakları, terörün çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Vize Sınavı
9 Bir şiddet biçimi olarak terör, terörün ekonomik, sosyal, siyasal ideolojik dayanakları, terörün çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
10 Dünyada Şiddet Raporları
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
11 Dünyada Şiddet Raporları
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
12 Türkiye'de Şiddetin Görünümü
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
13 Türkiye'de Şiddetin Görünümü
  Ön Hazırlık: Eagleton (2012), Leys ve Panitch (2009),Cogito (2010); Sen (2010).
14 Final
  Ön Hazırlık: Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 5
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Terry Eagleton, 2012, Tatlı Şiddet, Metis Kitap, İstanbul. Leo Panitch ve Colin Leys, 2009, Günümüzde Şiddet, Yordam Kitap, istanbul. Cogito, 2009, Şiddet, YKY. ITO, 2009, İstanbulda Şiddetin Sosyolojik Arkaplanı, İTO Yayınları, İstanbul. Amartya Sen, 2010, Kimlik ve Şiddet, Optimist Yayınları, Ankara.
Diğer Kaynaklar Terry Eagleton, 2012, Tatlı Şiddet, Metis Kitap, İstanbul. Leo Panitch ve Colin Leys, 2009, Günümüzde Şiddet, Yordam Kitap, istanbul. Cogito, 2009, Şiddet, YKY. ITO, 2009, İstanbulda Şiddetin Sosyolojik Arkaplanı, İTO Yayınları, İstanbul. Amartya Sen, 2010, Kimlik ve Şiddet, Optimist Yayınları, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Terry Eagleton, 2012, Tatlı Şiddet, Metis Kitap, İstanbul. Leo Panitch ve Colin Leys, 2009, Günümüzde Şiddet, Yordam Kitap, istanbul. Cogito, 2009, Şiddet, YKY. ITO, 2009, İstanbulda Şiddetin Sosyolojik Arkaplanı, İTO Yayınları, İstanbul. Amartya Sen, 2010, Kimlik ve Şiddet, Optimist Yayınları, Ankara.
Ödevler Şiddetin Toplumsal Kaynaklarının Sosyolojik Teoriler Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Sınavlar Vize Sınavı Final
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)