Ders Adı Toplumsal ve Siyasal Yapı
Ders Kodu 02SOS6125
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Toplumsal ve Siyasal Yapının Bileşenlerinin Ortaya Konulması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplumsal ve Siyasal Yapı kavramlarının ilişkiselliği ve temel sosyolojik tartışmalarda yer alma biçimleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplumsal ve Siyasal Yapının Temel Kavramlarının Tanımı ve Kavranması
Dersin Amacı Toplumsal ve Siyasal Yapının Temel Kavramlarının Tanımı ve Kavranması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyal yapı, kültürel yapı, sosyo-kültürel yapı kavramlarının tanımı ve sosyolojik analizi. değişmeleri.
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
2 Sosyal yapı, kültürel yapı, sosyo-kültürel yapı kavramlarının tanımı ve sosyolojik analizi. değişmeleri.
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
3 Kültür ve uygarlık kavramları arasındaki ilişki. Kültür değişmeleri, kültür değişmelerine etki eden faktörler.
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
4 Kültür ve uygarlık kavramları arasındaki ilişki. Kültür değişmeleri, kültür değişmelerine etki eden faktörler.
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
5 Değişme tipleri; serbest kültür değişmeleri ve mecburi kültür değişmeleri. Türk kültürünün gelişim dönemleri (Bozkır kültürü dönemi, İslamiyet dönemi, Cumhuriyet dönemi ve sonrası).
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
6 Değişme tipleri; serbest kültür değişmeleri ve mecburi kültür değişmeleri. Türk kültürünün gelişim dönemleri (Bozkır kültürü dönemi, İslamiyet dönemi, Cumhuriyet dönemi ve sonrası).
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
7 Değişme tipleri; serbest kültür değişmeleri ve mecburi kültür değişmeleri. Türk kültürünün gelişim dönemleri (Bozkır kültürü dönemi, İslamiyet dönemi, Cumhuriyet dönemi ve sonrası).
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
8 Ara-Sınav
  Ön Hazırlık: Ara-Sınav
9 Türk kültürünün gelişim dönemleri (Bozkır kültürü dönemi, İslamiyet dönemi, Cumhuriyet dönemi ve sonrası). Bu dönemlerdeki Türkiye?nin sosyal ve kültürel yapı özellikleri. Günümüz Türk toplumunun kültür dinamikleri.
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
10 Türk kültürünün gelişim dönemleri (Bozkır kültürü dönemi, İslamiyet dönemi, Cumhuriyet dönemi ve sonrası). Bu dönemlerdeki Türkiye?nin sosyal ve kültürel yapı özellikleri. Günümüz Türk toplumunun kültür dinamikleri.
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
11 Türk kültürünün gelişim dönemleri (Bozkır kültürü dönemi, İslamiyet dönemi, Cumhuriyet dönemi ve sonrası). Bu dönemlerdeki Türkiye?nin sosyal ve kültürel yapı özellikleri. Günümüz Türk toplumunun kültür dinamikleri.
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
12 Türk kültürünün gelişim dönemleri (Bozkır kültürü dönemi, İslamiyet dönemi, Cumhuriyet dönemi ve sonrası). Bu dönemlerdeki Türkiye?nin sosyal ve kültürel yapı özellikleri. Günümüz Türk toplumunun kültür dinamikleri.
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
13 Türk kültürünün gelişim dönemleri (Bozkır kültürü dönemi, İslamiyet dönemi, Cumhuriyet dönemi ve sonrası). Bu dönemlerdeki Türkiye?nin sosyal ve kültürel yapı özellikleri. Günümüz Türk toplumunun kültür dinamikleri.
  Ön Hazırlık: Belge, 2002; Coşar 2002; Elibol 2002; Giddens 1999, Erkilet 2007; Kongar 1995; Akşin 2005; Kaya 2006; Kalaycıoğlu 2006; Tekeli 2002; Yılmaz 2006;Başaran 2008; Eronat 2009.
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 4
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Murat Belge, 2002, Türkiye'de Zenofobi ve Milliyetçilik, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Simter Coşar, 2002, Milliyetçi Liberalizmden Liberal Milliyetçiliğe iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Sadettin Elibol, 2002, Hilmi Ziya Ülken, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Levent Köker, 2002, Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. İbrahim Kaya, 2006, Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi, iç. Dünden Bugüne Türkiye2nin Toplumsal Yapısı, Ed. Mehmet Zencirkıran, Nova Basın Yayın, Ankara. İlhan Tekeli, 2002, Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Gelişimi, iç. Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce, Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, İletişim Yayınları, İstanbul. Alev Erkilet, 2007, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, İstanbul. Emre Kongar, 1995, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul. Anthony Giddens, 1999, Toplumu Kuruluşu, Bilim ve Sanat Yayınları, Anakara. Mehmet Başaran, 2008, Köy Enstitüleri: Özgürleşme Eylemi, Cumhuriyet Kitapları, Ankara.
Diğer Kaynaklar Murat Belge, 2002, Türkiye'de Zenofobi ve Milliyetçilik, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Simter Coşar, 2002, Milliyetçi Liberalizmden Liberal Milliyetçiliğe iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Sadettin Elibol, 2002, Hilmi Ziya Ülken, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Levent Köker, 2002, Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. İbrahim Kaya, 2006, Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi, iç. Dünden Bugüne Türkiye2nin Toplumsal Yapısı, Ed. Mehmet Zencirkıran, Nova Basın Yayın, Ankara. İlhan Tekeli, 2002, Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Gelişimi, iç. Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce, Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, İletişim Yayınları, İstanbul. Alev Erkilet, 2007, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, İstanbul. Emre Kongar, 1995, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul. Anthony Giddens, 1999, Toplumu Kuruluşu, Bilim ve Sanat Yayınları, Anakara. Mehmet Başaran, 2008, Köy Enstitüleri: Özgürleşme Eylemi, Cumhuriyet Kitapları, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Murat Belge, 2002, Türkiye'de Zenofobi ve Milliyetçilik, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Simter Coşar, 2002, Milliyetçi Liberalizmden Liberal Milliyetçiliğe iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Sadettin Elibol, 2002, Hilmi Ziya Ülken, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. Levent Köker, 2002, Kemalizm/Atatürkçülük: Modernleşme, Devlet ve Demokrasi, iç. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora, Murat Gültekin, İletişim Yayınları, İstanbul. İbrahim Kaya, 2006, Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi, iç. Dünden Bugüne Türkiye2nin Toplumsal Yapısı, Ed. Mehmet Zencirkıran, Nova Basın Yayın, Ankara. İlhan Tekeli, 2002, Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Gelişimi, iç. Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce, Ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil, İletişim Yayınları, İstanbul. Alev Erkilet, 2007, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, İstanbul. Emre Kongar, 1995, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, İstanbul. Anthony Giddens, 1999, Toplumu Kuruluşu, Bilim ve Sanat Yayınları, Anakara. Mehmet Başaran, 2008, Köy Enstitüleri: Özgürleşme Eylemi, Cumhuriyet Kitapları, Ankara.
Ödevler Toplumsal ve Siyasal Yapının Analiz Edilmesi
Sınavlar Vize Sınavı Final Sınavı
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)