Ders Adı Küreselleşme Sürecinde Yoksulluk ve Sosyal İçerme Tartışmaları
Ders Kodu 02SOS6126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Küreselleşme ile Yoksulluk Arasındaki İlişkinin Ortaya Konulması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küreselleşme ile Yoksulluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Küreselleşme ile Yoksulluk Arasındaki İlişkinin Ortaya Konulması
Dersin Amacı Küreselleşme ile Yoksulluk Arasındaki İlişkinin Ortaya Konulması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Küreselleşme sürecinde kapitalizmin ideolojisi
  Ön Hazırlık: Cahit Talas (1995); Meryem Koray (2000); Sami Güven (1995)
2 Küreselleşme sürecinde kapitalizmin ideolojisi
  Ön Hazırlık: Anderson (2000); Thompson ve Hirst (1998); Stiglitz (2004); Ellwood 2007, Jessop (2007)
3 yeni liberalizm ve muhafazakârlıkla evrilirken değişen refah rejimi ve dayandığı toplumsal dayanışma biçimlerinin yarattığı yeni yoksulluk
  Ön Hazırlık: Anderson (2000); Thompson ve Hirst (1998); Stiglitz (2004); Ellwood 2007; Jessop (2007)
4 yeni liberalizm ve muhafazakârlıkla evrilirken değişen refah rejimi ve dayandığı toplumsal dayanışma biçimlerinin yarattığı yeni yoksulluk
  Ön Hazırlık: Negri ve Hardt (2011); Negri ve Hardt (2008) Negri (2006); Friedman (2000)
5 Küreselleşme sürecinde kapitalizmin ideolojisi yeni liberalizm ve muhafazakârlıkla evrilirken değişen refah rejimi ve dayandığı toplumsal dayanışma biçimlerinin yarattığı yeni yoksulluk ve yoksulların kavranması bu dersin temel odağıdır. Sosyal refah devletinden çalışma refahına geçişte sermaye ve emeğin uluslararalılaşması artan göç ve gelir dağılımı adaletsizlikleri toplumsal ilişkileri de dönüştürmüş ve yoksulluğu süreğenleştirirken, yeni yoksulları yeni yoksunluklarla baş başa bırakmıştır. Bu kapsamda sermaye hareketlerindeki liberalleşmenin boyutları, uluslararası emek göçü, zorunlu göçler ve savaşların yarattığı yoksulluk, kentsel yoksulluk, çocuk yoksulluğu ve yoksulluğun toplumsal cinsiyet boyutları ve yoksulluğu önlemede temel alınan politikalar ve sosyal içerme boyutları ülke örneklerinde tartışılacaktır. Son olarak Türkiye?de bu süreç derinlemesine değerlendirilecektir.
  Ön Hazırlık: Negri ve Hardt (2011); Negri ve Hardt (2008) Negri (2006); Friedman (2000)
6 Küreselleşme sürecinde kapitalizmin ideolojisi yeni liberalizm ve muhafazakârlıkla evrilirken değişen refah rejimi ve dayandığı toplumsal dayanışma biçimlerinin yarattığı yeni yoksulluk ve yoksulların kavranması bu dersin temel odağıdır. Sosyal refah devletinden çalışma refahına geçişte sermaye ve emeğin uluslararalılaşması artan göç ve gelir dağılımı adaletsizlikleri toplumsal ilişkileri de dönüştürmüş ve yoksulluğu süreğenleştirirken, yeni yoksulları yeni yoksunluklarla baş başa bırakmıştır. Bu kapsamda sermaye hareketlerindeki liberalleşmenin boyutları, uluslararası emek göçü, zorunlu göçler ve savaşların yarattığı yoksulluk, kentsel yoksulluk, çocuk yoksulluğu ve yoksulluğun toplumsal cinsiyet boyutları ve yoksulluğu önlemede temel alınan politikalar ve sosyal içerme boyutları ülke örneklerinde tartışılacaktır. Son olarak Türkiye?de bu süreç derinlemesine değerlendirilecektir.
  Ön Hazırlık: Negri ve Hardt (2011); Negri ve Hardt (2008) Negri (2006); Friedman (2000)
7 Küreselleşme sürecinde kapitalizmin ideolojisi yeni liberalizm ve muhafazakârlıkla evrilirken değişen refah rejimi ve dayandığı toplumsal dayanışma biçimlerinin yarattığı yeni yoksulluk ve yoksulların kavranması bu dersin temel odağıdır. Sosyal refah devletinden çalışma refahına geçişte sermaye ve emeğin uluslararalılaşması artan göç ve gelir dağılımı adaletsizlikleri toplumsal ilişkileri de dönüştürmüş ve yoksulluğu süreğenleştirirken, yeni yoksulları yeni yoksunluklarla baş başa bırakmıştır. Bu kapsamda sermaye hareketlerindeki liberalleşmenin boyutları, uluslararası emek göçü, zorunlu göçler ve savaşların yarattığı yoksulluk, kentsel yoksulluk, çocuk yoksulluğu ve yoksulluğun toplumsal cinsiyet boyutları ve yoksulluğu önlemede temel alınan politikalar ve sosyal içerme boyutları ülke örneklerinde tartışılacaktır. Son olarak Türkiye?de bu süreç derinlemesine değerlendirilecektir.
  Ön Hazırlık: Negri ve Hardt (2011); Negri ve Hardt (2008) Negri (2006); Friedman (2000)
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ara Sınav
9 Türkiye'de bu süreç derinlemesine değerlendirilecektir.
  Ön Hazırlık: Negri ve Hardt (2011); Negri ve Hardt (2008) Negri (2006); Friedman (2000)
10 Türkiye'de bu süreç derinlemesine değerlendirilecektir.
  Ön Hazırlık: Negri ve Hardt (2011); Negri ve Hardt (2008) Negri (2006); Friedman (2000)
11 Türkiye'de bu süreç derinlemesine değerlendirilecektir.
  Ön Hazırlık: Negri ve Hardt (2011); Negri ve Hardt (2008) Negri (2006); Friedman (2000)
12 Türkiye'de bu süreç derinlemesine değerlendirilecektir.
  Ön Hazırlık: Negri ve Hardt (2011); Negri ve Hardt (2008) Negri (2006); Friedman (2000)
13 Türkiye'de bu süreç derinlemesine değerlendirilecektir.
  Ön Hazırlık: Negri ve Hardt (2011); Negri ve Hardt (2008) Negri (2006); Friedman (2000)
14 Final
  Ön Hazırlık: Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 4
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 1 45 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Cahit Talas, 1995, Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınevi, Bursa Meryem Koray, 2005, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara Sami Güven, 1996, Toplumsal Politika Yazıları, Ezgi Kitapevi, Bursa. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Çokluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Ortak Zenginlik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Cahit Talas, 1995, Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınevi, Bursa Meryem Koray, 2005, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara Sami Güven, 1996, Toplumsal Politika Yazıları, Ezgi Kitapevi, Bursa. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Çokluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Ortak Zenginlik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Cahit Talas, 1995, Türkiye'nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınevi, Bursa Meryem Koray, 2005, Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara Sami Güven, 1996, Toplumsal Politika Yazıları, Ezgi Kitapevi, Bursa. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Çokluk, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Michael Hardt ve Antonio Negri, 2011, Ortak Zenginlik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Ödevler Küreslleşme ve Yoksulluk Tarihi
Sınavlar Vize Sınavı Final Sınavı
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)