Ders Adı Yeni Dini Hareketler ve Siyaset İlişkisi
Ders Kodu 02SOS6130
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları 7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Dini hareketlerin sosyolojik analizini yapmak. 2)-Dini ve yeni dini hareketlerin genel özelliklerini ve türlerini kavramak. 3)-Din-siyaset ilişkisi ile ilgili analizleri kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dini hareketlerin ortaya çıkışı ve gelişimi. Dini ve yeni hareketlerin genel özellikleri ve türleri. Din-siyaset ilişki. Dünyada ve Türkiye'de yeni dini hareketler. Yeni dini hareketlerden seçme örnekler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-Dini hareketler ile siyaset arasındaki ilişkiyi kavramak. 2)-Dünyada ve Türkiye'de dini hareketler ile siyaset ilişkisini tespit etmek.
Dersin Amacı Dini hareketlerin sosyolojik analizini yapmak. Dini hareketlerin özelliklerini ve türlerini kavramak. Din-siyaset ilişkisini analiz etmek. Dünyada ve Türkiye’de dini hareketler ile siyaset arasındaki ilişkiyi analiz etmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dini ve yeni hareketlerin ortaya çıkışı ve gelişimi.
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul 2003.
2 Dini ve yeni hareketlerin özellikleri ve türleri.
  Ön Hazırlık: Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul 2003.
3 Dini hareketlerin modernite ile ilgili tutumları.
  Ön Hazırlık: Özdalga, Elisabeth, İslamcılığın Türkiye Seyri, İstanbul, 2006.
4 Dünyada ve Türkiye'de Din-siyaset ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Kaya, Kamil, Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye'de Din-Siyaset İlişkisi, Isparta, 2011
5 Türkiye'de din, devlet ve laiklik ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Başgil, Ali Fuat, Din ve Laiklik, Yağmur Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 1982.
6 Dünyada ve Türkiye'de dini hareketler ve siyaset.
  Ön Hazırlık: Fuller, Graham E., Siyasal İslamın Geleceği, İstanbul, 2004.
7 Dini hareketlerin Türk siyaseti üzerindeki etkisi.
  Ön Hazırlık: Fuller, Graham E., Siyasal İslamın Geleceği, İstanbul, 2004.
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 Batı'da siyasal İslamcılık.
  Ön Hazırlık: Manaz, Abdullah, Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, İzmir, 1998.
10 Ortadoğu'da siyasal İslamcılık.
  Ön Hazırlık: Manaz, Abdullah, Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, İzmir, 1998.
11 Türkiye'de siyasal İslamcılık.
  Ön Hazırlık: Fuller, Graham E., Siyasal İslamın Geleceği, İstanbul, 2004. Manaz, Abdullah, Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, İzmir, 1998.
12 Siyasal İslamcılığın geleceği.
  Ön Hazırlık: Fuller, Graham E., Siyasal İslamın Geleceği, İstanbul, 2004.
13 Dini hareketler ve cemaatleşme ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Fuller, Graham E., Siyasal İslamın Geleceği, İstanbul, 2004.
14 FİNAL SINAVI
  Ön Hazırlık: FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 3
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2003. Kaya, Kamil, Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye'de Din-Siyaset İlişkisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Köktaş, M. Emin, Din ve Siyaset, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Manaz, Abdullah, Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, İzmir, 1998. Özdalga, Elisabeth, İslamcılığın Türkiye Seyri, Çev. Gamze Türkoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Kara, İsmail, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi 1-2, Dergah Yayınları, İstanbul, 2011.
Diğer Kaynaklar Başgil, Ali Fuat, Din ve Laiklik, Yağmur Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 1982. Fuller, Graham E., Siyasal İslamın Geleceği, Çev. Mustafa Acar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004. Kaya, Kamil, Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Din-devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Birleşik Dağıtım, İstanbul, 1998. Kehrer, Günter, Din Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 1996. Şaylan, Gencay, Türkiye'de İslancı Siyaset, Verso yayınları, Ankara, 1992. Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990.
Materyal
Dökümanlar Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2003. Kaya, Kamil, Akademisyenlerin Gözüyle Türkiye'de Din-Siyaset İlişkisi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2011. Köktaş, M. Emin, Din ve Siyaset, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Manaz, Abdullah, Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık, İzmir, 1998. Özdalga, Elisabeth, İslamcılığın Türkiye Seyri, Çev. Gamze Türkoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Kara, İsmail, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi 1-2, Dergah Yayınları, İstanbul, 2011. Başgil, Ali Fuat, Din ve Laiklik, Yağmur Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 1982. Fuller, Graham E., Siyasal İslamın Geleceği, Çev. Mustafa Acar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2004. Kaya, Kamil, Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Din-devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Birleşik Dağıtım, İstanbul, 1998. Kehrer, Günter, Din Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 1996. Şaylan, Gencay, Türkiye'de İslancı Siyaset, Verso yayınları, Ankara, 1992. Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1990.
Ödevler Makale Yazımı, Makale Tercüme
Sınavlar Arasınav Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)