Ders Adı Türkiye'de Din ve İdeoloji Tartışmaları
Ders Kodu 02SOS6131
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları 7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Din ve ideoloji kavramlarının sosyolojik analizini yapmak. 2)-İdeolojilerin yapısını analiz etmek. 3)-Din ve ideolojinin çağımızdaki durumunu kavramak. 4)-Din, kültür ve siyaset ile ideoloji arasındaki ilişkiyi tespit etmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Din ve ideoloji kavramlarının analizi. Din ve ideoloji. Kültür ve ideoloji. İdeolojilerin yapısı. Çağımızda ideoloji. İdeolojik çözümlemenin kategorileri. İdeolojik stratejiler. Söylem ve ideoloji. İlim ve ideoloji. Sosyoloji ve ideoloji. Siyaset ve İdeoloji. İslam ve İdeoloji.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-Din ve ideoloji arasındaki ilişkiyi kavramak. 2)-Din ve ideolojinin çağımızdaki durumunu kavramak.
Dersin Amacı Din ve ideoloji kavramlarını analiz etmek. Din ve ideolojinin çağımızdaki durumunu kavramak. Din, kültür, sosyoloji ve siyaset ile ideoloji arasındaki ilişkiyi analiz etmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Din ve ideoloji kavramlarının analizi.
  Ön Hazırlık: Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İstanbul, 1992. Mardin, Şerif, İdeoloji, İstanbul, 1995.
2 Din ve ideoloji.
  Ön Hazırlık: Eaglaton, Terry, İdeolojiler, İstanbul, 1996. Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İstanbul, 1992.
3 Kültür ve ideoloji.
  Ön Hazırlık: Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İstanbul, 1992. Mardin, Şerif, İdeoloji, İstanbul, 1995.
4 İdeolojilerin yapısı.
  Ön Hazırlık: Eaglaton, Terry, İdeolojiler, İstanbul, 1996. Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İstanbul, 1992.
5 Çağımızda ideoloji.
  Ön Hazırlık: Onimus, Jean, İlimler ve İdeolojiler, Ankara, 1981. Elibol, Saadetdin, İlim ve İdeoloji, Ankara, 1985.
6 İdeolojik çözümlemenin kategorileri.
  Ön Hazırlık: Dijk, Teun Van ve diğerleri, Söylem ve İdeoloji, İstanbul, 2003.
7 İdeolojik stratejiler.
  Ön Hazırlık: Eaglaton, Terry, İdeolojiler, İstanbul, 1996.
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 Söylem ve ideoloji.
  Ön Hazırlık: Dijk, Teun Van ve diğerleri, Söylem ve İdeoloji, İstanbul, 2003. Eaglaton, Terry, İdeolojiler, İstanbul, 1996.
10 İlim ve ideoloji.
  Ön Hazırlık: Onimus, Jean, İlimler ve İdeolojiler, Ankara, 1981. Elibol, Saadetdin, İlim ve İdeoloji, Ankara, 1985.
11 Sosyoloji ve ideoloji.
  Ön Hazırlık: Onimus, Jean, İlimler ve İdeolojiler, Ankara, 1981. Elibol, Saadetdin, İlim ve İdeoloji, Ankara, 1985.
12 Siyaset ve İdeoloji.
  Ön Hazırlık: Hall, Stuart-Lumley,Bob- McLellan, Groger, Siyaset ve İdeoloji, Ankara, 1985.
13 İslam ve İdeoloji.
  Ön Hazırlık: Hall, Stuart-Lumley,Bob- McLellan, Groger, Siyaset ve İdeoloji, Ankara, 1985.
14 FİNAL SINAVI
  Ön Hazırlık: FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 4
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dijk, Teun Van ve diğerleri, Söylem ve İdeoloji, Çev. Barış Çoban-Zeynep Özarslan-Nurcan Ateş, Su Yayınları, İstanbul, 2003. Eaglaton, Terry, İdeolojiler, Çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996. Elibol, Saadetdin, İlim ve İdeoloji, Birlik Yayınları, Ankara, 1985. Hall, Stuart-Lumley,Bob- McLellan, Groger, Siyaset ve İdeoloji, Çev. Sadun Emrealp, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1985 Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992. Onimus, Jean, İlimler ve İdeolojiler, Çev. Fahrettin Arslan, Umran Yayınları, Ankara, 1981.
Diğer Kaynaklar Kaya, Kamil, Yirmibirinci Yüzyıla Girerken İdeoloji ve Sosyoloji?, Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 26. Kitap, 165-176 İstanbul, 2000. Mardin, Şerif, İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995. McLellan, David, İdeoloji, Çev. ErcümentÖzkaya, Doruk Yayınları, Ankara, 1999. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din-İslam, tasvvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Der Yayınları, İstanbul, 1981.
Materyal
Dökümanlar Dijk, Teun Van ve diğerleri, Söylem ve İdeoloji, Çev. Barış Çoban-Zeynep Özarslan-Nurcan Ateş, Su Yayınları, İstanbul, 2003. Eaglaton, Terry, İdeolojiler, Çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996. Elibol, Saadetdin, İlim ve İdeoloji, Birlik Yayınları, Ankara, 1985. Hall, Stuart-Lumley,Bob- McLellan, Groger, Siyaset ve İdeoloji, Çev. Sadun Emrealp, Birey ve Toplum Yayınları, Ankara, 1985 Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992. Onimus, Jean, İlimler ve İdeolojiler, Çev. Fahrettin Arslan, Umran Yayınları, Ankara, 1981. Kaya, Kamil, Yirmibirinci Yüzyıla Girerken İdeoloji ve Sosyoloji?, Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 26. Kitap, 165-176 İstanbul, 2000. Mardin, Şerif, İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995. McLellan, David, İdeoloji, Çev. ErcümentÖzkaya, Doruk Yayınları, Ankara, 1999. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din-İslam, tasvvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Der Yayınları, İstanbul, 1981.
Ödevler Makale Yazımı, Makale Tercüme
Sınavlar Arasınav Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)