Ders Adı Türkiye'de Din ve Zihniyet Tartışmaları
Ders Kodu 02SOS6132
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Kamil KAYA
Dersin Yardımcıları 7-Meyrem TUNA UYSAL
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)-Zihniyet kavramının sosyolojik analizini yapmak. 2)-Din ile iktisadi zihniyet ilişkisini analiz etmek. 3)-Geleneksel ve modern toplumların zihniyet özelliklerini analiz etmek. 4)-Değişim sürecinde zihniyetin rolünü kavramak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zihniyet kavramının analizi. Din ve zihniyet. Gelenekçi toplum ve zihniyet. Ortaçağ iktisat ahlakı ve zihniyet. Çözülme devri zihniyet dünyası. Modern kapitalizm ve zihniyet. Tüketim toplumu ve zihniyet. İktisadi hayatta zihniyetin rolü. Kalkınma ve zihniyet. Küreselleşme ve zihniyet. Zihniyet analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)-İktisadi zihniyet ile din arasındaki ilişkiyi kavramak. 2)-Zihniyet ile iktisadi gelişme arasındaki ilişkiyi kavramak.
Dersin Amacı Zihniyet kavramını analiz etmek. Din ve zihniyet ilişkisini analiz etmek. Geleneksel ve modern toplumların zihniyet özelliğini kavramak. Kalkınma ve küreselleşme ile zihniyet ilişkisini analiz etmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Zihniyet kavramının analizi.
  Ön Hazırlık: Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din, İstanbul, 1981. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet Aydınlar ve izm?ler, Ankara, 1983.
2 Din ve zihniyet.
  Ön Hazırlık: Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din, İstanbul, 1981. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet Aydınlar ve izm?ler, Ankara, 1983.
3 Gelenekçi toplum ve zihniyet.
  Ön Hazırlık: Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din, İstanbul, 1981. Ülgener, F. Sabri, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, 1981.
4 Ortaçağ iktisat ahlakı ve zihniyet.
  Ön Hazırlık: Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din, İstanbul, 198. Ülgener, F. Sabri, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, 1981.
5 Çözülme devri zihniyet dünyası.
  Ön Hazırlık: Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din, İstanbul, 1981. Ülgener, F. Sabri, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, 1981.
6 Modern kapitalizm ve zihniyet.
  Ön Hazırlık: Weber, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, İstanbul, 1997.
7 Tüketim toplumu ve zihniyet.
  Ön Hazırlık: Özkiraz, Ahmet, Sabri F. Ülgener?de Zihniyet Analizi, Ankara, 2000.
8 ARA SINAV
  Ön Hazırlık: ARA SINAV
9 İktisadi hayatta zihniyetin rolü.
  Ön Hazırlık: Erkal,, Mustafa E., İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, İstanbul, 1991.
10 Kalkınma ve zihniyet.
  Ön Hazırlık: Erkal,, Mustafa E., İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, İstanbul, 1991.
11 Küreselleşme ve zihniyet.
  Ön Hazırlık: Özkiraz, Ahmet, Sabri F. Ülgener?de Zihniyet Analizi, Ankara, 2000.
12 İslam ve iktisadi zihniyet.
  Ön Hazırlık: Weber, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, İstanbul, 1997. Turner, S. Bryan, Max Weber ve İslam, Ankara, 1991.
13 Zihniyet analizi (Weber, Sombart ve Ülgener)
  Ön Hazırlık: Weber, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, İstanbul, 1997. Turner, S. Bryan, Max Weber ve İslam, Ankara, 1991; Özkiraz, Ahmet, Sabri F. Ülgener?de Zihniyet Analizi, Ankara, 2000.
14 FİNAL SINAVI
  Ön Hazırlık: FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 3
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 3
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 50
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Erkal,, Mustafa E., İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1991. Özkiraz, Ahmet, Sabri F. Ülgener?de Zihniyet Analizi, A Yayınları, Ankara, 2000. Ülgener, F. Sabri, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Der Yayınları, İstanbul, 1981. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet Aydınlar ve izm?ler, Mayaş Yayınları, Ankara, 1983. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din-İslam, tasvvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Der Yayınları, İstanbul, 1981. Weber, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev.Zeynep Aruoba, Hil Yayınları, İstanbul, 1997.
Diğer Kaynaklar Turner, S. Bryan, Max Weber ve İslam, Çev.Yasin Aktay, Vadi Yayınları, Ankara, 1991. Türkdoğan, Orhan, İslam Ekonomik Sistemive Weberci Görüşler, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1996. Ülgener, F. Sabri, Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti Zihniyet ve Din, Mayaş Yayınları, Ankara, 1984.
Materyal
Dökümanlar Erkal,, Mustafa E., İktisadi Kalkınmanın Kültür Temelleri, Yenilik Basımevi, İstanbul, 1991. Özkiraz, Ahmet, Sabri F. Ülgener?de Zihniyet Analizi, A Yayınları, Ankara, 2000. Ülgener, F. Sabri, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Der Yayınları, İstanbul, 1981. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet Aydınlar ve izm?ler, Mayaş Yayınları, Ankara, 1983. Ülgener, F. Sabri, Zihniyet ve Din-İslam, tasvvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı, Der Yayınları, İstanbul, 1981. Weber, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev.Zeynep Aruoba, Hil Yayınları, İstanbul, 1997. Turner, S. Bryan, Max Weber ve İslam, Çev.Yasin Aktay, Vadi Yayınları, Ankara, 1991. Türkdoğan, Orhan, İslam Ekonomik Sistemive Weberci Görüşler, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1996. Ülgener, F. Sabri, Darlık Buhranları ve İslam İktisat Siyaseti Zihniyet ve Din, Mayaş Yayınları, Ankara, 1984.
Ödevler Makale Yazımı, Makale Tercüme
Sınavlar Arasınav Final Sınavı
Materyal Diğer Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)