Ders Adı Uluslararası Göç ve Sorunları
Ders Kodu 02SOS6136
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Suat Kolukırık
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sistem teorisi ve göç tartışmaları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği göç
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sistem teorisi ve göç tartışmaları
Dersin Amacı Sistem teorisi ve göç tartışmaları
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Göç teorileri
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
2 Göç teorileri
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
3 Dünya Sistem Teorisi ve Göç Tartışmaları
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
4 Dünya Sistem Teorisi ve Göç Tartışmaları
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
5 Uluslararası Göç Tarihi
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
6 Uluslararası Göç Tarihi
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
7 Uluslararası Göç Tarihi
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
8 Vize Sınavı
  Ön Hazırlık: Vize Sınavı
9 Küreselleşme ve uluslararsı göç arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
10 Küreselleşme ve uluslararsı göç arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
11 Küreselleşme ve uluslararsı göç arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
12 Küreselleşme ve uluslararsı göç arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
13 Küreselleşme ve uluslararsı göç arasındaki ilişki
  Ön Hazırlık: Arı 2007; Erder 2006; IOM 1995-2003 Reports; İçduygu 2005; İçduygu 2006; Yılmaz ve Vural 2007; Arslan 2006; Gökbayrak 2006
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 4
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 4
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 4
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu göç araştırmaları
Diğer Kaynaklar Erder, Sema ve Semlin Kaska (2003), Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2006b), 2005 Türkiye, İnsan Ticareti ve Eğilimler, Uluslararası Göç Örgütü, Ankara. IOM (2004), International Agenda for Migration Management, International Organization for Migration, Geneva. IOM (1995), Transit Migration in Turkey, International Organization for Migration, Geneva. IOM (2003), World Migration 2003 Challenges and Responses for People on the Move, Geneva. IOM (2000), World Migration Report, IOM, Geneva. İçduygu, Ahmet (2005), Transit Migration of Turkey: Trends, Patterns and Issues, Research Reports 2005/04, European University Institute, Florance. Cevdet Yılmaz, Devrim Vural (2007)?İnsan Hakları Bağlamında Kadın Ticareti?, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, TODAİE, Ankara. *Aylan Arı, Türkiye?de Yabancı İşçiler, Derin Yayınları, İstanbul-2007. *Sema Erder, Refah Toplumunda Getto, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2006. *Ahmet İçduygu; TÜSİAD (2006), Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları, Yayın No: TÜSİAD-T/2006-12/427, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar kullanılmamaktadır.
Ödevler kullanılmamaktadır.
Sınavlar mid-term and final
Materyal Diğer kullanılmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)