Ders Adı Sosyolojide Metodoloji Tartışmaları
Ders Kodu 02SOS6138
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Cevdet YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yöntemsel yaklaşımları kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği farklı yöntemsel yaklaşımlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yöntemsel yaklaşımları kavramak
Dersin Amacı Farklı Sosyolojik yöntem anlayışlarını anlamak ve karşılaştırabilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sosyolojide temel yöntemsel ayrışmalar
  Ön Hazırlık: literatür taraması
2 Ontoloji ve yöntem
  Ön Hazırlık: literatür taraması
3 Epistemoloji ve yöntem
  Ön Hazırlık: literatür taraması
4 Yöntem seçimi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
5 Yöntem ve araştırma tekniklerinin uyumu
  Ön Hazırlık: literatür taraması
6 Seçili Soosyolojik çalışmaların yöntemsel olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
7 Seçili Soosyolojik çalışmaların yöntemsel olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
8 Seçili Soosyolojik çalışmaların yöntemsel olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
9 Seçili Soosyolojik çalışmaların yöntemsel olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
10 Seçili Soosyolojik çalışmaların yöntemsel olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
11 Seçili Soosyolojik çalışmaların yöntemsel olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
12 Seçili Soosyolojik çalışmaların yöntemsel olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
13 Seçili Soosyolojik çalışmaların yöntemsel olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
14 Seçili Soosyolojik çalışmaların yöntemsel olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: literatür taraması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 2
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 1
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 45 45
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Nilgün Celebi, Sosyoloji Notları, Anı yayıncılık Keat and Urry, Bilim okarak sosyal Teori, İmge Kitapevi
Diğer Kaynaklar Nilgün Celebi, Sosyoloji Notları, Anı yayıncılık Keat and Urry, Bilim okarak sosyal Teori, İmge Kitapevi
Materyal
Dökümanlar Nilgün Celebi, Sosyoloji Notları, Anı yayıncılık Keat and Urry, Bilim okarak sosyal Teori, İmge Kitapevi
Ödevler yok
Sınavlar arasınav, final
Materyal Diğer yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)