Ders Adı Sosyolojide Seçme Konular
Ders Kodu 02SOS6140
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Metin Özkul
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyolojinin temel bağlamı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplumsal yapı analizleri, toplumsal iktidar analizleri, Toplumsal Sınıf Statü ve Tabakalaşma analizleri, Gündelik toplumsal yaşam ve ilişki analizleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyolojinin temel bağlamı
Dersin Amacı Sosyal teorinin oluşumuna katkı yapan belli başlı sosyolog ve yaklaşımların (teorilerin) kavramları, yöntemleri ve toplumsal analizleri hakkında bilgi edinmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Modern Toplumun Makro Sorunları-1: Sistem Sorunları ve Ekonomik Sorunları
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
2 Modern Toplumun Sorunları-2: Kültürel Sorunlar, Mekansal Sorunlar, Uluslararası Küresel Sorunlar.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
3 Sembolik Etkileşim ve Toplum: Zihin, Benlik ve Toplum İlişkisi
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
4 Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler: Toplumsal Davranış, Toplumsal Etkileşim, Toplumsal Gruplar ve İlişkiler.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
5 Gündelik Yaşamda Toplumsal Davranış: Etnometodolojik Çalışmalar.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
6 Toplumsal alış-veriş, Ağ İlişkileri ve Rasyonel Seçimin Toplumsal İlişkilerdeki Rolü
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
7 Arasınav
  Ön Hazırlık: mid-term
8 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
9 Uygarlık Süreci: Norbert Elias ve Sosyo-kültürel Değişim
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
10 Faillik-Yapı İlişkisi ve Yaşam Dünyası Çözümlemeleri: Giddens,Bourdieu ve Habermas
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
11 Modernitenin Sonuçları-1:Giddens, Beck
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
12 Modernitenin Sonuçları-2: Bauman, Habermas, Taylor
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
13 Küreselleşme Olgusu-1: Kültür, Ekonomi ve Siyaset.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
14 Postmodern Toplum: Foucault, Agamben, Jameson, Baudrillard.
  Ön Hazırlık: Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 4
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 4
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 4
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 4
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 4
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 4
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 4
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 4
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 4
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
Diğer Kaynaklar Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Ritzer, G., Stepnisky, J.,(2014) Sosyoloji Kuramları, Çev.Himmet Hülür, Ankara, De ki Yayınları.
Ödevler kullanılmamaktadır.
Sınavlar arasınav ve final
Materyal Diğer kullanılmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)