Ders Adı Yetişkin Eğitimi Sosyolojisi
Ders Kodu 491c4f220b6a4f7f9f
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-H. Eylem KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yetişkin Eğitimi ve toplum ilişkilerini oryaya koymak Yetişkin Eğitimi Sosyolojisine eleştirel bakabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yetişkin Eğitimi, Toplum İlişkileri, YEtişkin Eğitiminde Toplumsal Değişim, Yetişkin Eğitimi Sosyolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yetişkin Eğitimi Teorilerini eleştirel sosyoloji bağlamında ele almak
Dersin Amacı Bu ders Erasmus Yüksek Lisans Öğrencileri içindir ve İngilizce verilmektedir.
WorkPlacement Yok
Hafta Konular  
1 Yetişkin Kimdir? Yetişkin Eğitimi Nedir?
2 Yetişkin Eğitiminin Alanı ve Kapsamı
3 Yetişkin Eğitiminin Tarihçesi
4 Yetişkin Eğitimi Modelleri
5 Kültürlerarası Yaşamöykücülüğü Çalışması
6 Kültürel Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
7 Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
8 AB Yetişkin Eğitimi Uygulamaları
9 AB Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
10 Arasınav
11 Yetişkin Eğitimi ve Toplumsal Yapı
12 Yetişkin Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Biyografik Öğrenme
13 Yetişkin Eğitimi ve Sosyal Politika
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 3
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 0
Uygulama 1 25
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 25
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 25 25
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yetişkin Eğitimi Kavram ve Kuramlarına ilişkin güncel makaleler
Diğer Kaynaklar Yetişkin Eğitimi Sosyolojisine ilişkin güncel makaleler
Materyal
Dökümanlar Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide Sharan B. Merriam et al. The Adult Learner, Sixth Edition: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development Malcolm S. Knowles et al. Enhancing Adult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching All Adults Raymond J. WlodkowLearning to Learn: Making the Transition from Student to Life-Long Learner Kenneth A. Kiewraski Training Adults: Life Long Learning Robert E. Ripley Adult Learners: Understanding and Instructing Robert E Ripley Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers, Rosemary S. Caffarella Adult and Continuing Education: Theory and Practice Peter Jarvis Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice Peter Jarvis The Sociology of Adult and Continuing Education Peter Jarvis Globalization, Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives Peter Jarvis The Profession and Practice of Adult Education: An Introduction Sharan B. Merriam
Ödevler Yetişkin Eğitimi Üzerine Ödev Hazırlama ve Sunma
Sınavlar Sunu
Materyal Diğer Makale Yazma
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)