Ders Adı Türk Modernleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Sorunsalı
Ders Kodu 784302b66e7141e292
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları 7-Ayşe Alican
Dersin Öğrenme Çıktıları Toplumsal cinsiyet kavramının öğrenilmesi Feminizm kuramlarını modernleşme kuramları ile ilişkilendirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerine yapılan çalışmalarda modernleşme süreci değişik boyutlarıyla tartışılması, kadın kimliklerinin kuruluşu ve dönüşümü üzerinden tartışılması,19. Yüzyıldan günümüze Türk modernleşmesinde kadın kimliği ve modern aile yapısı üzerine yazılan eserler ve araştırmaların temel sosyoloji kuram ve kavramları doğrultusunda değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerine yapılan çalışmaları toplumsal cinsiyet ve modernleşme süreci bağlamında tartışmak Modernleşme sürecini ve bu sürecin merkezinde yer alan kadın kimliklerinin kuruluşu ve dönüşümünü tartışmak
Dersin Amacı Bu ders kapsamında Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerine yapılan çalışmalarda modernleşme süreci değişik boyutlarıyla tartışılmaktadır. Bu ders modernleşme sürecini, bu sürecin merkezinde yer alan kadın kimliklerinin kuruluşu ve dönüşümü üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. 19. Yüzyıldan günümüze Türk modernleşmesinde kadın kimliği ve modern aile yapısı üzerine yazılan eserler ve araştırmalar temel sosyoloji kuram ve kavramları doğrultusunda değerlendirilmektedir.
WorkPlacement Bulunmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Toplumsal cinsiyet, kimlik ve modernleşme kavramlarını tartışma
  Ön Hazırlık: Nükhet Sirman (2002) Kadınların Milliyeti, Milliyetçilik: Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt:4, İletişim Yayınları, İstanbul. Chatterjee, Partha, "Kadın Sorununa Milliyetçi Çözüm", Çev. Evrem Tilki, Vatan, Millet, Kadınlar, Haz. Ayşe Gül Altınay, İletişim Yayınları, İstanbul.
2 Toplumsal cinsiyet, kimlik ve modernleşme kavramlarını tartışma
  Ön Hazırlık: Nükhet Sirman (2002) Kadınların Milliyeti, Milliyetçilik: Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt:4, İletişim Yayınları, İstanbul. Chatterjee, Partha, "Kadın Sorununa Milliyetçi Çözüm", Çev. Evrem Tilki, Vatan, Millet, Kadınlar, Haz. Ayşe Gül Altınay, İletişim Yayınları, İstanbul.
3 Feminist kuramlar
  Ön Hazırlık: Şirin Tekeli (1998) "Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi", 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der: A. Berktay Hacımirzaoğlu, Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı, İstanbul.
4 Modernleşme kuramları
  Ön Hazırlık: Ayşe Durakbaşa (2000) Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul. Chatterjee, Partha, "Kadın Sorununa Milliyetçi Çözüm", Çev. Evrem Tilki, Vatan, Millet, Kadınlar, Haz. Ayşe Gül Altınay, İletişim Yayınları, İstanbul.
5 Feminist kuramları modernleşme kuramları ile ilişkilendirmek
  Ön Hazırlık: Yeşim Arat (1998) “Türkiye’de Modernleşme Projesi ve Kadınlar”, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, (der.) S. Bozdoğan, R. Kasaba, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
6 Türk modernleşmesi ve kadın kimliği
  Ön Hazırlık: Aksu Bora ve Asena Günal, (der.) (2002) 90’larda Türkiye’de Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul. Şirin Tekeli (1990), Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın, İletişim, Yayınları, İstanbul.
7 Türk aile yapısı
  Ön Hazırlık: Ayşe Saktanber (2001) "Kemalist Kadın Hakları Söylemi", Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, cilt 2, İletişim Yayınları, İstanbul.
8 Türkiye'de kadın politikaları
  Ön Hazırlık: Şirin Tekeli (1998) "Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi", 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der: A. Berktay Hacımirzaoğlu, Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı, İstanbul.
9 Türkiye'de kadın ve aile politikaları
  Ön Hazırlık: Canatan, K. (2011) "Dünya'da ve Türkiye'de Aile Politikaları", Der. Kadir Canatan ve Ergün Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Açılımkitap, İstanbul.Esping-Andersen, G. (2011) Tamamlanmamış Devrim Kadınların Yeni Rollerine Uymak, Çev: Selin Çağatay, İletişim Yayınları, İstanbul.
10 Sunumlar
11 Sunumlar
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
0 Sunumlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 3
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 2
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 4
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 3
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 2
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 2
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 1
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 3
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 1
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kadın Raporlar
Diğer Kaynaklar Ayşe Durakbaşa (2000) Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul. Serpil Çakır (2010) Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul. Alan Duben, (2006) Kent, Aile, Tarih, İletişim Yayınları, İstanbul. Nükhet Sirman (2002) Kadınların Milliyeti, Milliyetçilik: Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt:4, İletişim Yayınları, İstanbul. Chatterjee, Partha, "Kadın Sorununa Milliyetçi Çözüm", Çev. Evrem Tilki, Vatan, Millet, Kadınlar, Haz. Ayşe Gül Altınay, İletişim Yayınları, İstanbul. Şirin Tekeli (1998) "Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalı İncelemesi", 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der: A. Berktay Hacımirzaoğlu, Türkiye İş Bankası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tarih Vakfı, İstanbul. Aksu Bora ve Asena Günal, (der.) (2002) 90’larda Türkiye’de Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul. Şirin Tekeli (1990), Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın, İletişim, Yayınları, İstanbul. Yeşim Arat (1998) “Türkiye’de Modernleşme Projesi ve Kadınlar”, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, (der.) S. Bozdoğan, R. Kasaba, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Ayşe Saktanber (2001) "Kemalist Kadın Hakları Söylemi", Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Kemalizm, cilt 2, İletişim Yayınları, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Bulunmamakta
Ödevler Sunum
Sınavlar Final raporu
Materyal Diğer Bulunmamakta
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)