Ders Adı Sosyolojide Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu 5f52c6f8a55b449fa1
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin Bal
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Nicel nitel araştırma tekniklerini ve nasıl uygulandıklarını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Nicel araştırma teknikleri, nitel araştırma teknikleri, uygulama çalışmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyolojide araştırma yöntemlerinin gelişiminin öğretilmesi
Dersin Amacı Sosyolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin öğretilmesi
WorkPlacement Bulunmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Sosyolojide yöntemin ortaya çıkışı
2 Sosyolojide yöntemin ortaya çıkışı
3 Sosyolojide yöntemin ortaya çıkışı
4 Nicel araştırma teknikleri
5 Nicel araştırma teknikleri
6 Nicel araştırma teknikleri
7 Nicel araştırma teknikleri
8 Nitel araştırma teknikleri
9 Nitel araştırma teknikleri
10 Nitel araştırma teknikleri
11 Nitel araştırma teknikleri
12 Nitel araştırma teknikleri
13 Yöntem tartışmaları
14 Yöntem tartışmaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 5
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar Bulunmamaktadır.
Materyal
Dökümanlar Sosyolojide araştırma yöntemleri ile ilgili kitaplar
Ödevler Her öğrenci her araştırma tekniği ile ilgili bir ödev yapacaktır.
Sınavlar Dönem içerisinde belirlenecektir.
Materyal Diğer Bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)