Ders Adı Yetişkin Eğitimi Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar
Ders Kodu 9e9d699e15854938a2
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 0-H. Eylem KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eğitimin toplumsal fonksiyonunu öğrenmek Eğitim ve toplum İlişkilerini çözümleyebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Toplum İlişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yetişkin Eğitimi alanında yer alan teorileri anlamak ve tartışmak
Dersin Amacı Yetişkin Eğitimi teroilerinin sosyolojik bakış açısıyla irdelenmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yetişkin kimdir? Yetişkin Eğitimi nedir?
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
2 Yetişkin Eğitimin Kapsamı ve alanı
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
3 Yetişkin Eğitiminin tarihsel çerçevesi
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
4 Yetişkin Eğitiminde Kuramsal yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
5 Yetişkin Eğitim tarzları ve Yetişkin eğitimi modelleri
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
6 Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
7 Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Uygulamları
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
8 Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
9 Ara Sınav
10 Yetişkin Eğitimi ve Sosyal yapı- Sosyal sistem
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
11 Yetişkin Eğitiminde Yeni bir Yaklaşım: Biyografik Öğrenme
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
12 Yetişkin Eğitimi ve Sosyal politika
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
13 Kültürel Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 5
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yetişkin Eğitimi Teroilerine ilişkin güncel makalelerin bulunması
Diğer Kaynaklar Yaşam Boyu Öğrenme Fevziye Sayılan, Ahmet Yıldız Pegem Akademi Yayıncılık Yetişkin Eğitimi Ahmet Yıldız, Meral Uysal Kalkedon Halk Eğitimi Cevat Geray İmaj Yayınevi Halk Eğitimine Giriş Sudi Bülbül Açıköğretim Fakültesi Yayınları Halk Eğitimi Cevat Celep Anı Yayıncılık Yetişkin Eğitiminde Radyo ve Televizyon Meral Tekin Yüksel Matbaacılık Uzaktan Eğitim Aytekin İşman Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Deneticisi: Rolleri, Yeterlilikleri, Seçilmesi, Yetiştirilmesi Hüseyin Başar Pegem Akademi Yayıncılık Toplum Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği Emre Kongar Remzi Kitabevi Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme Mübeccel Kıray Bağlan Yayıncılık Vatandaşlık, İnsan Hakları ve Demokrasi Pegem Akademi Yayıncılık Ana-Baba Eğitimi Rıfat Miser Ankara Üniversitesi Halk Bilimi ve Eğitim Ömer Yılar Pegem Akademi Yayıncılık Yaşam Boyu Öğrenme Sempozyum Bildirileri ve Tartışmalar Pegem Akademi Yayıncılık Yetişkin Eğitimi İhsan Kurt Nobel Yayıncılık Yetişkin Öğrenenler: Göz Ardı Edilen Bir Kesim Çev. Serap Ayhan, Knowles, M. Ankara Üniversitesi Halk Eğitiminin Anlamı Çev. Celal Şentürk, Lindeman E. C. Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayınları Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış Çev.Turhan Oğuzkan, Lowe,J. Türkiye Milli Komisyonu, Ankara Halk eğitimi ve Halk Kütüphaneleri Ayşe Üstün Berdan Matbaası Yetişkinler Eğitimi Ahmet Duman Ütopya Ezilenlerin Pedagojisi. Çev. Erol Özbek, Freire, P. Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi) Rıfat Okçabol İstanbul Der Yayınları Halk Eğitimi Metotları Milli Eğitim Basımevi Cumhuriyet Döneminde Yetişkin Eğitimi Rıfat Okçabol İstanbul Tarih Vakfı Yayınları Anne-Baba Eğitimi Aysel Çağdaş Eğitim Kitabevi Okuryazarlık: Sözcükleri ve Dünyayı Okumak Çev.Serap Ayhan, Freire, P. İmge Kitabevi Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide Sharan B. Merriam et al. The Adult Learner, Sixth Edition: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development Malcolm S. Knowles et al. Enhancing Adult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching All Adults Raymond J. WlodkowLearning to Learn: Making the Transition from Student to Life-Long Learner Kenneth A. Kiewraski Training Adults: Life Long Learning Robert E. Ripley Adult Learners: Understanding and Instructing Robert E Ripley Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers, Rosemary S. Caffarella Adult and Continuing Education: Theory and Practice Peter Jarvis Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice Peter Jarvis The Sociology of Adult and Continuing Education Peter Jarvis Globalization, Lifelong Learning and the Learning Society: Sociological Perspectives Peter Jarvis The Profession and Practice of Adult Education: An Introduction Sharan B. Merriam
Materyal
Dökümanlar Mahmut Tezcan, Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, s. 1-20, No: 150. Mustafa Ergun, Eğitim Sosyolojisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, s. 6-19. Mahmut Tezcan, Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, s. 46-54/65-80, No: 150. Mustafa Ergun, Eğitim Sosyolojisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, s. 76-90/92-106/138-153/191-202. Kemal İnal, ?Durkheim?ın Eğitim Anlayışı?, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (AÜEBF) Dergisi, Cilt:24, Sayı: 2, 1991, s. 511-518. Mine Tan, ?Eğitim Sosyolojisinde Değişik Yaklaşımlar - İşlevci Paradigma ve Çatışmacı Paradigma?, AÜEBF Dergisi, Cilt:23, Sayı: 2, 1990, s. 557-571. Kemal İnal, ?Bazı Paradigmalarda Eğitim ve Özgürlük İlişkisi?, AÜEBF Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 1992, s.795-820. Kemal İnal, ?Eğitim ve İktidar: Okul ve Ders Kitaplarında Egemen İdeolojilerin Yeniden Üretimi?, Eğitim ve İdeoloji, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2008, s. 105-127. Kemal İnal, ?Sosyolojik Açıdan Yorumcu Paradigma ve Eğitime Uygulanması?, AÜEBF Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, 1994, s. 219-242. Kemal İnal, ?Eğitim Sosyolojisinde Yorumcu Paradigmanın Eleştirisi?, AÜEBF Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, 1994, s.679-690. M. Ruhi Köse, ?Basil Bernstein: Pedagojik Pratik Biçimlerinin Toplumsal, Sınıfsal Kökenleri Üzerine?, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Sayı: 4, Yaz 2004, s. 26-46. Mahmut Tezcan, Eğitim Sosyolojisinde Çağdaş Kuramlar ve Türkiye, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 170. Mahmut Tezcan, ?Eleştirel Pedagoji: Peter McLaren; Paul Willis; Michael W. Apple; Henry Giroux?, Sosyolojik Kuramlarda Eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık, 2005, s. 99-155. Michael W. Apple, ?Teknik Bilgi, Sapma ve Devlet?, Eğitim ve İktidar, Çev. Ergin Bulut, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2006, s. 81-107. Bülent Akdağ, ?Alternatif Eğitim Modelleri?, Zil ve Teneffüs Dergisi, Sayı: 6, 2006, s.34-44. Kemal Aytaç, ?Antik Hıristiyanlık ile Ortaçağda Eğitim?, Avrupa Eğitim Tarihi: Genel Bir Bakış, İstanbul: Doğu-Batı Yayınları, 2009, s. 74-91. Fatma Gök, ?75 Yılda İnsan Yetiştirme, Eğitim ve Devlet?, 75 Yılda Eğitim, İstanbul: Tarih Vakfı Yay., 1999, s. 1-8. Songül Sallan Gül, "Sosyolojik Bakışla Köy Enstitüleri", Yeniden İmece, Üç aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Say 9, Kasım 2005,s. 53-57. Hüseyin Gül, ve Songül Sallan Gül, " Cumhuriyet'in Kültür Devrimlerini Okumak", Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 16, Eylül, s. 44-50. Songül Sallan Gül ve Songül Boybeyi, ?Cumhuriyet Aydınlanmasının Kısa Tarihi: Köy Enstitülerini Çevreleyen Tarihsel ve Toplumsal Koşullar ve Bugüne Çıkarsamalar?, Toplum ve Demokrasi, Yıl: 2, Sayı: 3, s.67-93. Fevzi Öz, ?Eğitimde Reform Arayışları ve Köy Esntitüleri?, SDÜ Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.52-55. Nazife Güngör, Cumhuriyet, Aydınlanma ve Köy Enstitüleri?, SDÜ Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.58-63. Pakize Türkoğlu, ? Köy Enstitülerinin Dünya Eğitimine Getirdiği Yeni Katkılar?, SDÜ Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.. Adalet B. Alada, ?Türkiye?de Üniversite Üzerine: Tartışmalar, Arayışlar?, Eğitim, Bilim, Toplum, s.24-33. Songül Sallan Gül, "Binyıl Hedeflerinde Türkiye'de Eğitim", Yeniden İmece, Üç aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Say 10, Şubat 2006, s. 41-42. Songül Sallan Gül, ve Hüseyin Gül, "Eğitim Sorunlarımız ve Demokrasi", Yeniden İmece, Üç Aylık Eğitim, Bilim Sanat ve Kültür Dergisi, Sayı 15, Haziran, s. 39-43. Yahya Akyüz, ?Türk Eğitim Tarihi?, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 160, s. 437-449. Fuat Ercan, ?1980?lerde Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması: Küreselleşme ve Neoliberal Eğitim Politikaları?, 75 Yılda Eğitim, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, s. 23-38. Aykut Acar, ?Eğitim Hizmetlerinde Yeni Liberal Politika ve Uygulamalar: Kamu Hizmeti ve Kamu İstihdamında Dönüşüm Açısından Bir Değerlendirme?, Toplum ve Demokrasi, Yıl:2, Sayı: 3, s. 29-47. Mine Tan, ?Toplumsal Değişim ve Eğitim: Kadın Bakış Açısından?, AÜEBF Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, 1994, s. 83-96. Firdevs Gümüşoğlu, ?Ders Kitaplarındaki Cinsiyetçiliğin 80 Yıllık Serüveni?, s.1-12. Ayşe Gündüz Hoşgör, ?Kız Çocuklarının Okullaşmasına Yönelik Var Olan Politikalar ve Önündeki Engeller?, SDÜ Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.161-175. 1. İkram Çınar, ?Eğitimin Tarihsel Temelleri?, Eğitim Üzerine, (Ed.) Erdal Toprakçı, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2002, s. 45-55. 2. Kemal Aytaç, ?Antik Hıristiyanlık ile Ortaçağda Eğitim?, Avrupa Eğitim Tarihi: Genel Bir Bakış, İstanbul: Doğu-Batı Yayınları, 2009, s. 74-91. 3. Kemal İnal, ?Durkheim?ın Eğitim Anlayışı?, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (AÜEBF) Dergisi, Cilt:24, Sayı: 2, 1991, s. 511-518. 4. Mine Tan, ?Eğitim Sosyolojisinde Değişik Yaklaşımlar - İşlevci Paradigma ve Çatışmacı Paradigma?, AÜEBF Dergisi, Cilt:23, Sayı: 2, 1990, s. 557-571. 5. Kemal İnal, ?Bazı Paradigmalarda Eğitim ve Özgürlük İlişkisi?, AÜEBF Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 1992, s.795-820. 6. Kemal İnal, ?Eğitim ve İktidar: Okul ve Ders Kitaplarında Egemen İdeolojilerin Yeniden Üretimi?, Eğitim ve İdeoloji, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2008, s. 105-127. 7. Kemal İnal, ?Sosyolojik Açıdan Yorumcu Paradigma ve Eğitime Uygulanması?, AÜEBF Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, 1994, s. 219-242. 8. Kemal İnal, ?Eğitim Sosyolojisinde Yorumcu Paradigmanın Eleştirisi?, AÜEBF Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, 1994, s.679-690. 9. M. Ruhi Köse, ?Basil Bernstein: Pedagojik Pratik Biçimlerinin Toplumsal, Sınıfsal Kökenleri Üzerine?, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Sayı: 4, Yaz 2004, s. 26-46.
Ödevler Yetişkin Eğitimi Teorilerinin İncelenmesi Kültürler arası Biyografi Çalışması
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)