Ders Adı Yetişkin Eğitimi ve Toplumsal Cinsiyet
Ders Kodu fc21acd9d74e4dce88
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. H. Eylem KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eğitimin toplumsal fonksiyonunu öğrenmek Eğitim ve toplum İlişkilerini çözümleyebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Toplum İlişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yetişkin Eğitimi alanında yer alan teorileri anlamak ve tartışmak
Dersin Amacı Yetişkin Eğitimi teroilerinin sosyolojik bakış açısıyla irdelenmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yetişkin kimdir? Yetişkin Eğitimi nedir?
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
2 Yetişkin Eğitimin Kapsamı ve alanı
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
3 Yetişkin Eğitiminin tarihsel çerçevesi
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
4 Yetişkin Eğitiminde Kuramsal yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
5 Yetişkin Eğitim tarzları ve Yetişkin eğitimi modelleri
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
6 Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
7 Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Uygulamları
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
8 Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
9 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Ara Sınav
10 Yetişkin Eğitimi ve Sosyal yapı- Sosyal sistem
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
11 Yetişkin Eğitiminde Yeni bir Yaklaşım: Biyografik Öğrenme
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
12 Yetişkin Eğitimi ve Sosyal politika
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
13 Kültürel Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümün Okunması
14 Final Sınavı
  Ön Hazırlık: Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 5
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yetişkin Eğitimi Teroilerine ilişkin güncel makalelerin bulunması
Diğer Kaynaklar Yetişkin Eğitimi Teroilerine ilişkin güncel makalelerin bulunması
Materyal
Dökümanlar Yetişkin Eğitimi Teroilerine ilişkin güncel makalelerin bulunması
Ödevler Yetişkin Eğitimi Teorilerinin İncelenmesi Kültürler arası Biyografi Çalışması
Sınavlar Vize Sınavı I Final Sınavı I Bütünleme Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)