Ders Adı sociology of gender
Ders Kodu 02erssos7107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Songül Sallan Gül
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Identify diverse presentations and experiences of gender in society, with special attention to the intersection between gender, race, class and sexuality.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği All of the assignments are considered generally equal in their impact on your grade, as they all will allow you to show your comprehension and engagement with the material. Greater weight can be taken from any one of the assignments as each student can be better at expressing understanding in different formats.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Understand and discuss methods of research in the field of gender.
Dersin Amacı This course is intended to introduce graduate students to diverse theories that explain gender relations in contemporary society. Consequently this seminar is intended to provide a critical perspective on how we construct male and female identities and how the consequences of such a construction affect institutions, culture and society.
WorkPlacement each assignment also displays a different skill, each of which may carry greater importance in your experience as a graduate student (such as paper development and writing is an important skill).
Hafta Konular  
1 Part I Beginnings and Understandings Week One Overview of class. Discussion with everyone about Gender issues in society, directions to go and concerns in academia with gender. Review of article in class.
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
2 Week Two Origins of gender/gender inequality Reader: Bem: Dismantling Gender Polarization and Compulsory Heterosexuality (On-line) Buss: Sexual Strategies Theory (On-line) Paechter: Masculine femininities/feminine masculinities (On-line) Johnson, Gender Knot, Chapter 1 (On-line) Lorber: Believing is seeing: Biology is ideology (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
3 Week Three Researcher Methods in Gender Research: Concerns and controversies Hesse-Biber and Yaiser, Readings 1, 2, 13, 17, 22
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
4 Week Four Feminism and Power Lorber: Preface, Chapter 13 Reader: Tong: Introduction: The Diversity of Feminist Thinking (On-line) (NO) Steinem: If Men Could Menstruate (On-line) (NO) Walker: Couples Watching Television (On-line) Sheffield: Sexual Terrorism (On-line) Spivey: Distancing and Solidarity as Resistance to Sexual Objectification in a Nude Dancing Bar (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
5 Part II Theories of Gender Development Week Five Marxist, Socialist and Radical Feminists Lorber, Chapters 2, 3& 5 Reader: Colley: A ?Rough Guide? to the History of Mentoring from a Marxist Feminist Perspective (On-line) Seelhoff: Radical feminism and the politics of pregnancy and child birth Blum: Possibilities and Limits of the Comparable Worth Movement (On-line) George: A peace plan for the gender war (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
6 Week Six Social Constructionist, Psychoanalytic and Liberal Feminists Lorber, Chapters 1, 7, & 11 Reader: West & Zimmerman: Doing Gender (On-line) McGuffey & Rich: Playing in the Gender Transgression Zone (On-line) Carr: Tomboy resistance and conformity (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
7 Part III: Applying theory beyond the dominant group Week Seven Men and Masculinity in Gender Studies: Controversy with both Hesse-Biber & Yaiser, Reading 10, 14 Lorber, Chapter 10 Reader: bell hooks: Men: Comrades in Struggle (On-line) Kaufman: The Construction of Masculinity and the Triad of Men?s Violence (On-line) Messner: Politics of Masculinities, Chapter 1 (On-line) Kendall: ?Oh No! I?m a Nerd?: Hegemonic Masculinity?. (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
8 Week Eight Multicultural Feminism: Moving beyond White, Middle-class Feminism Hesse-Biber & Yaiser, Readings 6 Lorber, Chapters 8 & 9
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
9 Week Nine Queer Theory and Sexuality Lorber 6 & 12 Hesse-Biber & Yaiser: 11 Reader: Rochlin: Heterosexual Questionnaire (On-line) (NO) Katz: ?Homosexual? and ?Heterosexual? (On-line) (NO) Bem: Exotic becomes Erotic (On-line) Townley: Lesbians play football too (On-line) Dozier: Beards, Breast, and Bodies (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
10 Part IV Gender in Society Week Ten Socialization and Childhood: Learning Gender Reader: Messner: Boyhood, Organized Sports, and the Construction of Masculinities (On-line) Carter & Hesse-Biber: Socialization and the Production of Gender Inequality (On-line) Bem: Feminist Child-rearing (On-line) Smith: Schooling for Inequality (On-line) Burnham & Harris: Effects of Real Gender?.. (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
11 Week Twelve Family and Gender: Marriage, Housework and Childcare Reader: Hays: Mommy Wars (On-line) Young: The Mommy Wars (On-line) Marcusa: Revisiting the Mommy Wars (On-line) Gardner: Search for a truce in ?Mommy Wars? (On-line) Coltrane: Families and Gender Equity (On-line) (NO) Hochschild: The Second Shift (On-line) Popenoe: Parental Androgyny (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
12 Violence: Is it a gendered issue? Hesse-Biber & Yaiser, Reading 14 Reader: White, Donat & Bondurant: A developmental examination of violence against girls and women(On-line) Felson: Violence and Gender Reexamined (with White article) Straus: Physical Assaults by Wives (On-line) Kurz: Physical Assaults by Husbands (On-line) Quinn: Sexual Harassment and Masculinity (On-line) Berns: Degendering the problem and gendering the blame (On-line) Lafferty & McKay: Suffragettes in Satin Shorts (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
13 Media, language and final thoughts Lorber, Part V Reader: Messner, Duncan & Jensen: Separating the Men from the Girls: The Gendered language of Televised Sports (On-line) Kang: The Portrayal of Women?s Images in Magazine Advertisements (On-line) Barron & Kimmel: Sexual Violence in Three Pornographic Media (On-line)
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
14 Discussions and Presentations
  Ön Hazırlık: Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve bilgilerini genişletilmesi ve derinleştirilerek bilimsel araştırmaya dayalı yorumlama yeteneklerini kazanmak. 5
2 Sosyolojide teorinin rolünü ve teorik yaklaşımların sosyal analizlerde, araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını kavramak 5
3 Alan bilgisine bağlı olarak bir olguyu veya olayı araştırma ve bunu rapor etme yeteneğini kazanmak 5
4 Sosyal yapılar, sosyal aktörler ve kültür arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmalar hakkında bilgi ve anlayış kazanmak. 5
5 Kendisi ve kendi yeterlikleri hakkında farkındalık, eleştirel düşünebilme yeteneğini kazanmak. 5
6 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında uygulayabilmek. 5
7 Teorik yaklaşımları, farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünebilmek ve analiz edebilmek. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve en az bir yabancı dilde yazılı iletişim yeteneğini geliştirmek. 5
9 Saha araştırma süreçlerini ve elde edilen verilerin nicel ve nitel araştırma teknikleriyle bilimsel ve etik değerleri göz önüne alarak, araştırma sürecini denetleme yetisini kazandırmak. 5
10 Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan ileri istatistik bilgilerini ve bilgisayar becerilerini kazanmak. 5
11 Sosyolojik araştırmaların etik sorunlarının farkında olmak. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 1 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
Diğer Kaynaklar Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
Materyal
Dökümanlar Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
Ödevler Henslin, James. 2007. Sociology. A Down-to-Earth Approach. 8th edition. Boston: Allyn and Bacon.
Sınavlar Final Paper
Materyal Diğer Midterm Presentation
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)