Ders Adı Çürük Etiyolojisi
Ders Kodu 03DHT6101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Diş çürüğü etiyolojisi ve histopatolojisi ile ilgili temel kavramları tanımlar, 2. Diş çürüğü oluşum mekanizmasını analiz eder, 3. Diş çürüğü histopatolojisini anlatır, 4. Etiyolojik faktörler ve diş çürüğü arasında neden-sonuç ilişkisi kurar,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Diş çürüğü oluşumu, diş çürüğü ile ilişkili etiyolojik faktörler ve diş çürüğünün histopatolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Diş çürüğü etiyolojisi ve histopatolojisi ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi, 2. Diş çürüğü oluşum mekanizmasının dayandığı ilkeleri açıklayabilme, 3. Diş çürüğü histopatolojisini açıklayabilme,
Dersin Amacı Diş çürüğü oluşumunda rol oynayan etkenlerin, çürük oluşum mekanizmasının ve histopatolojisinin anlatılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Diş çürüğü kavramı ve oluşum mekanizması
2 Tükürüğün içeriği, akış hızı ve tamponlama mekanizması
3 Tükürüğün içeriği, akış hızı ve tamponlama mekanizması
4 Dişin morfolojsi ve içeriği
5 Fissür, düz yüzey ve kök çürüklerinde mikroorganizmaların rolü
6 Ağız streptokokları, laktobasilleri ve aktinomiçesleri
7 Ağız streptokokları, laktobasilleri ve aktinomiçesleri
8 Sukroz ve diğer karbonhidratların karyojenitesi
9 Diğer yiyeceklerin karyojenitesi
10 Ara sınav
11 Yeme ve içme sıklığının çürük oluşumuna etkisi
12 Yapay tatlandırıcılar
13 Dental plağın içeriği, morfolojisi ve mikrobiyolojisi
14 Diş çürüğünün histopatolojisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme, 5
2 Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme 3
3 Diş çürüğünü doğru teşhis edebilme ve uygun tedavi yöntemini seçebilme, 3
4 Restoratif materyallerle ilgili teorik bilgiye sahip olma, doğru materyali seçebilme ve gerektiğinde bu materyalleri geliştirmek için farklı görüşler ortaya koyabilme, 0
5 İleri restorasyon tekniklerini uygulayabilme, 0
6 Diş dokularını içeren estetik tedavileri başarılı bir şekilde uygulayabilme, 0
7 Yaşlıların diş sağlığını tehdit eden faktörleri bilme, bu hastalarda uygun koruyucu yöntemleri, restoratif materyalleri ve restorasyon tekniklerini seçebilme, 3
8 Dişhekimliği alanında sağlıklı dokuları mümkün olduğu kadar koruyarak çürük dokusunu uzaklaştırmak amacıyla son yıllarda geliştirilen minimal invaziv restorasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu konsepte uygun olacak şekilde restoratif işlemler sırasında sağlıklı dokuları mümkün olduğunca koruyabilme, 0
9 Araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve doğru araştırma planlayabilme, 0
10 Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bilgiyi doğru ve etkili bir şekilde sunabilme, 0
11 Alanında literatürde yer alan yabancı kaynakları takip edebilme, 3
12 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 0
13 Araştırma ve öğrenme tekniklerini hayat boyu uygulayabilme. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 13 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 1 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 13 2 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 67    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Axelson P. Diagnosis and Risk Prediction of Dental Caries, Vol 2. Quintessence Publishing Co., 2000. 2. Fejerskov O, Kidd E. Dental Caries: The Disease and its Clinical Management. Wiley-Blackwell, 2nd edition, 2008. 3. Newbrun E. Cariology. Quintessence Publishing Co., 3rd edition, 1989. 4. Summitt JB. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. Quintessence Publishing Co., 2001.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)