Ders Adı Ergonomi
Ders Kodu 03DHT6106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Ergonomi ile ilgili temel kavramları tanımlar, 2. Etkin çalışma şekillerini uygular, 3. Doğru muayenehane düzeni planlar, 4. Hastaların medikal ve dental hikayelerini düzenli olarak kayıt altına alır ve kayıtlarını saklar, 5. Meslek hastalıklarından korunma yollarını uygular,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Diş hekiminin hastada çalışma şekilleri, doğru alet seçimi ve muayenehane düzeni, kayıt tutmanın önemi ve mesleki uygulamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Ergonomi ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi 2. Diş hekiminin hastada çalışma şekilleri, doğru alet seçimi ve muayanehane düzeninin dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme, 3. Kayıt tutma alışkanlığının önemini kavrayabilme, 4. Meslek hastalıklarından korunma yollarını açıklayabilme,
Dersin Amacı Ergonominin diş hekimliği açısından önemi, muayenehane düzeni ve diş hekimliği meslek hastalıklarının anlatılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ergonomi kavramının tanımı ve diş hekimliği açısından önemi
2 Diş hekiminin hastada çalışma şekilleri
3 Dental alet seçimi
4 Muayenehane düzeni
5 Muayenehane düzeni
6 Muayenehane düzeni
7 Hasta-hekim ilişkisi, yardımcı personelin eğitimi
8 Hasta-hekim ilişkisi, yardımcı personelin eğitimi
9 Diş hekimliğinde kayıt tutmanın önemi
10 Ara sınav
11 Kayıt tutma yöntemleri
12 Mesleki uygulamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar
13 Mesleki uygulamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar
14 Mesleki uygulamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme, 0
2 Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme 0
3 Diş çürüğünü doğru teşhis edebilme ve uygun tedavi yöntemini seçebilme, 0
4 Restoratif materyallerle ilgili teorik bilgiye sahip olma, doğru materyali seçebilme ve gerektiğinde bu materyalleri geliştirmek için farklı görüşler ortaya koyabilme, 0
5 İleri restorasyon tekniklerini uygulayabilme, 3
6 Diş dokularını içeren estetik tedavileri başarılı bir şekilde uygulayabilme, 3
7 Yaşlıların diş sağlığını tehdit eden faktörleri bilme, bu hastalarda uygun koruyucu yöntemleri, restoratif materyalleri ve restorasyon tekniklerini seçebilme, 0
8 Dişhekimliği alanında sağlıklı dokuları mümkün olduğu kadar koruyarak çürük dokusunu uzaklaştırmak amacıyla son yıllarda geliştirilen minimal invaziv restorasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu konsepte uygun olacak şekilde restoratif işlemler sırasında sağlıklı dokuları mümkün olduğunca koruyabilme, 0
9 Araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve doğru araştırma planlayabilme, 0
10 Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bilgiyi doğru ve etkili bir şekilde sunabilme, 0
11 Alanında literatürde yer alan yabancı kaynakları takip edebilme, 0
12 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 0
13 Araştırma ve öğrenme tekniklerini hayat boyu uygulayabilme. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 13 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 4 52
Ödevler 13 4 52
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Akpınar KE. Dişhekimliğinde ergonomi ve muayenehane yönetimi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 2004. 2. Roberson T, Heymann HO, Swift EJ. Sturdevant’s art and science of operative dentistry. Fifth Edition. Elsevier B.V., Alton IL, USA. 3. Şenel B. Diş hekimleri için risk taşıyan hastalıklar ve diş hekimlerinin mesleki hastalıkları. Gülhane Tıp Dergisi 2007;49:204-212.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)