Ders Adı Inley, Onley Restorasyonlar
Ders Kodu 03DHT6111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Direkt ve indirekt kompozit inley/onley restorasyonlar ile ilgili temel kavramları tanımlar, 2. Porselen inley/onley restorasyonlar ile ilgili temel kavramları tanımlar, 3. Direkt ve indirekt kompozit inley/onley restorasyon tekniklerinin dayandığı temel ilkeleri açıklar, 4. Porselen inley/onley restorasyon tekniklerinin dayandığı temel ilkeleri açıklar, 5. Materyal ve teknik seçiminde vakaya uygun endikasyon koyar, 6. Direkt ve indirekt kompozit inley/onley restorasyon tekniğini doğru şekilde uygular, 7. Porselen inley/onley restorasyon tekniğini doğru şekilde uygular, 8. Direkt ve indirekt kompozit inley/onley restorasyonlarda gözlenen başarısızlıklar için neden-sonuç ilişkisi kurar, 9. Porselen inley/onley restorasyonlarda gözlenen başarısızlıklar için neden-sonuç ilişkisi kurar,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kompozit ve porselen inley, onley restorasyonların preparasyonu, uygulama teknikleri, simantasyonu ve klinik performansı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Kompozit ve porselen inley/onley restorasyonlar ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi 2. Kompozit ve porselen inley/onley restorasyon tekniklerinin dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme, 3. Vakaya göre kompozit veya porselen inley/onley restorasyon endikasyonu koyabilme, 4. Kompozit ve porselelen inley/onley restorasyon tekniklerini uygulayabilme, 5. Kompozit ve porselen inley/onley restorasyonların prognozlarını karşılaştırabilme,
Dersin Amacı Kompozit ve porselen inley, onley restorasyon tekniklerinin anlatılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İnley, onley restorasyonlarda kavite preparasyonu
2 İnley, onley restorasyonlarda kavite preparasyonu
3 Direkt kompozit inley uygulama teknikleri
4 Direkt kompozit inley uygulama teknikleri
5 İndirekt kompozit inley uygulama teknikleri
6 İndirekt kompozit inley uygulama teknikleri
7 Porselen inley, onley uygulama teknikleri
8 Porselen inley, onley uygulama teknikleri
9 CAD/CAM porselen restorasyonlar
10 Ara sınav
11 CAD/CAM porselen restorasyonlar
12 Kompozit ve porselen inley, onley restorasyonlarda simantasyon
13 Kompozit inley, onley restorasyonların klinik performansının ve bu restorasyonlarda gözlenen başarısızlık nedenlerinin literatürler eşliğinde incelenmesi
14 Porselen inley, onley restorasyonların klinik performansının ve bu restorasyonlarda gözlenen başarısızlık nedenlerinin literatürler eşliğinde incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme, 0
2 Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme 0
3 Diş çürüğünü doğru teşhis edebilme ve uygun tedavi yöntemini seçebilme, 0
4 Restoratif materyallerle ilgili teorik bilgiye sahip olma, doğru materyali seçebilme ve gerektiğinde bu materyalleri geliştirmek için farklı görüşler ortaya koyabilme, 3
5 İleri restorasyon tekniklerini uygulayabilme, 5
6 Diş dokularını içeren estetik tedavileri başarılı bir şekilde uygulayabilme, 5
7 Yaşlıların diş sağlığını tehdit eden faktörleri bilme, bu hastalarda uygun koruyucu yöntemleri, restoratif materyalleri ve restorasyon tekniklerini seçebilme, 0
8 Dişhekimliği alanında sağlıklı dokuları mümkün olduğu kadar koruyarak çürük dokusunu uzaklaştırmak amacıyla son yıllarda geliştirilen minimal invaziv restorasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu konsepte uygun olacak şekilde restoratif işlemler sırasında sağlıklı dokuları mümkün olduğunca koruyabilme, 0
9 Araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve doğru araştırma planlayabilme, 0
10 Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bilgiyi doğru ve etkili bir şekilde sunabilme, 0
11 Alanında literatürde yer alan yabancı kaynakları takip edebilme, 0
12 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 3
13 Araştırma ve öğrenme tekniklerini hayat boyu uygulayabilme. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 13 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 1 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 13 2 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 67    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Summitt JB. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. Quintessence Publishing Co., 2001. 2. Baum, Lloyd. Textbook of operative dentistry/ Lloyd Baum, Ralp W.Phillips, Melvin R W.B.Saunders, 1995. 3.Touati B, Miara P, Nathanson D. Esthetic and Ceramic Restorations, Taylor & Francis; 1 edition, 1998. 4. Aschheim KW, Dale BG. Esthetic Dentistry: A Clinical Approach to Techniques and Materials. C.V. Mosby, 2001.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)