Ders Adı Laminate Restorasyonlar
Ders Kodu 03DHT6122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyonlar ile ilgili temel kavramları tanımlar, 2. Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyon tekniklerinin dayandığı temel ilkeleri açıklar, 3. Vakaya uygun materyal ve teknik seçer, 4. Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyon tekniğini doğru şekilde uygular, 5. Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyonlarda gözlenen başarısızlıklar için neden-sonuç ilişkisi kurar,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kompozit ve porselen laminate veneerlerin endikasyonları ve sınırlamaları, uygun materyal seçimi ve preparasyon yöntemleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyonlar ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi, 2. Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyon tekniklerinin dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme, 3. Vakaya uygun laminate veneer restorasyon tekniğini seçebilme, 4. Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyon tekniklerini uygulayabilme, 5. Kompozit ve porselen laminate restorasyonların prognozlarını karşılaştırabilme,
Dersin Amacı Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyon tekniklerinin anlatılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kompozit laminate veneer restorasyonlarda kullanılan kompozit rezinler ve yapıştırıcı simanlar
2 Porselen laminate veneer restorasyonlarda kullanılan yapıştırıcı simanlar
3 Renk seçimi
4 Kompozit laminate veneerlerde diş preparasyon teknikleri
5 Porselen laminate veneerlerde diş preparasyon teknikleri
6 Porselen laminate veneerlerde diş preparasyon teknikleri
7 Farklı kompozit laminate veneer restorasyon teknikleri, restorasyonun bitirilmesi ve parlatılması
8 Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyonlarda ölçü alımı ve geçici restorasyonlar
9 Kompozit ve porselen laminate veneer restorasyonların simantasyonu, bitirilmesi ve parlatılması
10 Ara sınav
11 Kompozit laminate veneer restorasyonların klinik performansının ve bu restorasyonlarda gözlenen başarısızlık nedenlerinin ilgili literatürler ışığında incelenmesi
12 Kompozit laminate veneer restorasyonların klinik performansının ve bu restorasyonlarda gözlenen başarısızlık nedenlerinin ilgili literatürler ışığında incelenmesi
13 Porselen laminate veneer restorasyonların klinik performansının ve bu restorasyonlarda gözlenen başarısızlık nedenlerinin ilgili literatürler ışığında incelenmesi
14 Porselen laminate veneer restorasyonların klinik performansının ve bu restorasyonlarda gözlenen başarısızlık nedenlerinin ilgili literatürler ışığında incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme, 0
2 Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme 0
3 Diş çürüğünü doğru teşhis edebilme ve uygun tedavi yöntemini seçebilme, 0
4 Restoratif materyallerle ilgili teorik bilgiye sahip olma, doğru materyali seçebilme ve gerektiğinde bu materyalleri geliştirmek için farklı görüşler ortaya koyabilme, 4
5 İleri restorasyon tekniklerini uygulayabilme, 5
6 Diş dokularını içeren estetik tedavileri başarılı bir şekilde uygulayabilme, 5
7 Yaşlıların diş sağlığını tehdit eden faktörleri bilme, bu hastalarda uygun koruyucu yöntemleri, restoratif materyalleri ve restorasyon tekniklerini seçebilme, 0
8 Dişhekimliği alanında sağlıklı dokuları mümkün olduğu kadar koruyarak çürük dokusunu uzaklaştırmak amacıyla son yıllarda geliştirilen minimal invaziv restorasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu konsepte uygun olacak şekilde restoratif işlemler sırasında sağlıklı dokuları mümkün olduğunca koruyabilme, 0
9 Araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve doğru araştırma planlayabilme, 0
10 Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bilgiyi doğru ve etkili bir şekilde sunabilme, 3
11 Alanında literatürde yer alan yabancı kaynakları takip edebilme, 0
12 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 2
13 Araştırma ve öğrenme tekniklerini hayat boyu uygulayabilme. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 13 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 13 25
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 5 65
Ödevler 13 4 52
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 13 2 26
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Garber DA, Goldstein RE. Porcelen Laminate Veneers, Quintessence Pub Co, 1988. 2. Touati B, Miara P, Nathanson D. Esthetic and Ceramic Restorations, Taylor & Francis; 1 edition, 1998. 3. Faunce FR. Bonded Aesthetic Dentistry: A Laminate Veneer Handbook, Plimark Press, Inc., Muncie, Indiana, 1982. 4. Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry. Quintessence Pub Co, 3 edition, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)