Ders Adı Çürük Riskini Değerlendirme Yöntemleri
Ders Kodu 03DHT6123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Diş çürüğü oluşumuna neden olan etiyolojik faktörler ile ilgili temel kavramları tanımlar, 2. Çürük riskinin değerlendirilmesi ile ilgili temel kavramları tanımlar, 3. Çürük riskini değerlendirme yöntemlerinin dayandığı temel ilkeleri açıklar, 4. Çürük aktivite testleri ile çürük risk modelleri arasındaki farklılıkları özetler, 5. Çürük aktivite testlerini doğru bir şekilde uygular, 6. Çürük risk modellerini doğru bir şekilde uygular, 7. En uygun yöntemi seçerek bireylerin çürük riskini belirler, 8. Çürük aktivite testleri ve çürük risk modellerinin hassasiyet, ayırıcılık ve doğruluğunu analiz eder,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Diş çürüğünün oluşumunda etkili etiyolojik faktörler, çürük aktivite testleri, çürük risk modelleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Diş çürüğü oluşumuna neden olan etiyolojik faktörler ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi, 2. Çürük riskinin değerlendirilmesi ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi, 3. Çürük riskini değerlendirme yöntemlerinin dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme, 4. Çürük riskini değerlendirme yöntemlerinin arasındaki farklılıkları saptayabilme, 5. Çürük riskini değerlendirme yöntemlerini uygulayabilme, 6. Çürük riskini değerlendirme yöntemlerinin etkinliklerini karşılaştırabilme,
Dersin Amacı Çürük riskinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin anlatılması ve bu yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Diş çürüğü oluşumu ile ilişkili etiyolojik faktörler; dental plak, karyojenik mikroflora, ağız boşluğunun ekolojisi
2 Diş çürüğü oluşumunu modifiye eden dış faktörler; diyet, sosyoekonomik faktörler
3 Diş çürüğü oluşumunu modifiye eden iç faktörler; tükürük, kronik sistemik hastalıklar, dişin büyüklüğü, morfolojisi ve içeriği
4 Diş çürüğü oluşumunu modifiye eden iç faktörler; tükürük, kronik sistemik hastalıklar, dişin büyüklüğü, morfolojisi ve içeriği
5 Çürük aktivite testleri; tükürük akış hızını, tamponlama kapasitesini, tükürük ve plaktaki mutans streptokok ve laktobasillerin sayısını ve mikroorganizmaların asidojenik aktivitesini ölçen testler
6 Çürük aktivite testleri; tükürük akış hızını, tamponlama kapasitesini, tükürük ve plaktaki mutans streptokok ve laktobasillerin sayısını ve mikroorganizmaların asidojenik aktivitesini ölçen testler
7 Çürük risk modelleri; regresyon analizleri ile çürükte etkili faktörlerin belirlenmesi, bireysel risk profilleri, Karyogram
8 Çürük risk modelleri; regresyon analizleri ile çürükte etkili faktörlerin belirlenmesi, bireysel risk profilleri, Karyogram
9 Çürük riskini belirleme yöntemlerinin hassasiyet, ayırıcılık, doğruluk, olasılık, pozitif tahmin değeri ve negatif tahmin değeri açısından değerlendirilmesi
10 Ara sınav
11 Çürük riskini belirleme yöntemlerinin hassasiyet, ayırıcılık, doğruluk, olasılık, pozitif tahmin değeri ve negatif tahmin değeri açısından değerlendirilmesi
12 Çürük aktivite testleri ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi
13 Çürük aktivite testleri ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi
14 Çürük risk modelleri ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme, 5
2 Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme 3
3 Diş çürüğünü doğru teşhis edebilme ve uygun tedavi yöntemini seçebilme, 0
4 Restoratif materyallerle ilgili teorik bilgiye sahip olma, doğru materyali seçebilme ve gerektiğinde bu materyalleri geliştirmek için farklı görüşler ortaya koyabilme, 0
5 İleri restorasyon tekniklerini uygulayabilme, 0
6 Diş dokularını içeren estetik tedavileri başarılı bir şekilde uygulayabilme, 0
7 Yaşlıların diş sağlığını tehdit eden faktörleri bilme, bu hastalarda uygun koruyucu yöntemleri, restoratif materyalleri ve restorasyon tekniklerini seçebilme, 3
8 Dişhekimliği alanında sağlıklı dokuları mümkün olduğu kadar koruyarak çürük dokusunu uzaklaştırmak amacıyla son yıllarda geliştirilen minimal invaziv restorasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu konsepte uygun olacak şekilde restoratif işlemler sırasında sağlıklı dokuları mümkün olduğunca koruyabilme, 0
9 Araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve doğru araştırma planlayabilme, 0
10 Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bilgiyi doğru ve etkili bir şekilde sunabilme, 0
11 Alanında literatürde yer alan yabancı kaynakları takip edebilme, 3
12 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 0
13 Araştırma ve öğrenme tekniklerini hayat boyu uygulayabilme. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 13 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 13 4 52
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 119    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Axelson P. Diagnosis and Risk Prediction of Dental Caries, Vol 2. Quintessence Publishing Co., 2000. 2. Axelsson P. An Introduction to Risk Prediction and Preventive Dentistry; Quintessence Publishing; 1 edition, 1999. 3. Hansel Petersson G, Twetman S, Bratthall D. (2002). Evaluation of a Computer Program for Caries Risk Assessment in Schoolchildren. Caries Res 36:327-340. 4. Kingman A. Risk Assessment in Dentistry. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Dental Ecology, 1990. 5. Powell LV. Caries Prediction: A Review of the Literature. Community Dent Oral Epidemiol 1998; 26:361-371.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)