Ders Adı Çürük Teşhis Yöntemleri
Ders Kodu 03DHT6126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Farklı çürük teşhis yöntemlerinin dayandığı temel ilkeleri açıklar, 2. Diş çürüğü teşhisinde kullanılan yöntemleri doğru şekilde uygular, 3. Kullandığı yöntemin avantaj ve sınırlamaları ile ilişkili neden-sonuç ilişkisi kurar,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Diş çürüğünün teşhisinde kullanılan yöntemler, bu yöntemlerin avantajları ve sınırlamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Çürük teşhis yöntemleri ile ilgili kavramların anlam bilgisi, 2. Farklı çürük teşhis yöntemlerinin dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme, 3. Diş çürüğü teşhisi için uygun yöntemi seçebilme, 4. Çürük teşhis yöntemlerinin avantajlarını ve sınırlamalarını açıklayabilme,
Dersin Amacı Diş çürüğünün teşhisinde kullanılan yöntemler, bu yöntemlerin avantajları ve sınırlamalarının anlatılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çürük teşhisinde kullanılan tanısal araçlar
2 Çürük teşhisinde kullanılan tanısal araçlar
3 Çürük teşhisinde kullanılan tanısal araçlar
4 Okluzal çürüğün teşhisi
5 Aproksimal çürüklerin teşhisi
6 Atravmatik restoratif teknik
7 Kök çürüklerinin teşhisi
8 Kök çürüklerinin teşhisi
9 Kök çürüklerinin teşhisi
10 Ara sınav
11 Sekonder çürüklerin teşhis yöntemleri
12 Sekonder çürüklerin teşhisi
13 Sekonder çürüklerin teşhisi
14 Sekonder çürüklerin teşhisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme, 0
2 Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme 0
3 Diş çürüğünü doğru teşhis edebilme ve uygun tedavi yöntemini seçebilme, 5
4 Restoratif materyallerle ilgili teorik bilgiye sahip olma, doğru materyali seçebilme ve gerektiğinde bu materyalleri geliştirmek için farklı görüşler ortaya koyabilme, 0
5 İleri restorasyon tekniklerini uygulayabilme, 0
6 Diş dokularını içeren estetik tedavileri başarılı bir şekilde uygulayabilme, 0
7 Yaşlıların diş sağlığını tehdit eden faktörleri bilme, bu hastalarda uygun koruyucu yöntemleri, restoratif materyalleri ve restorasyon tekniklerini seçebilme, 0
8 Dişhekimliği alanında sağlıklı dokuları mümkün olduğu kadar koruyarak çürük dokusunu uzaklaştırmak amacıyla son yıllarda geliştirilen minimal invaziv restorasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu konsepte uygun olacak şekilde restoratif işlemler sırasında sağlıklı dokuları mümkün olduğunca koruyabilme, 0
9 Araştırma teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve doğru araştırma planlayabilme, 0
10 Sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bilgiyi doğru ve etkili bir şekilde sunabilme, 0
11 Alanında literatürde yer alan yabancı kaynakları takip edebilme, 3
12 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme, 0
13 Araştırma ve öğrenme tekniklerini hayat boyu uygulayabilme. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 13 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 1 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 13 2 26
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 67    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Axelson P. Diagnosis and Risk Prediction of Dental Caries, Vol 2. Quintessence Publishing Co., 2000. 2. Axelsson P. An Introduction to Risk Prediction and Preventive Dentistry; Quintessence Publishing; 1 edition, 1999. 3. Hansel Petersson G, Twetman S, Bratthall D. (2002). Evaluation of a Computer Program for Caries Risk Assessment in Schoolchildren. Caries Res 36:327-340. 4. Kingman A. Risk Assessment in Dentistry. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Dental Ecology, 1990. 5. Powell LV. Caries Prediction: A Review of the Literature. Community Dent Oral Epidemiol 1998; 26:361-371.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)