Ders Adı Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Ders Kodu INS-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Celalettin BAŞYİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Doğal afetlerin neler olduklarını bilir. 2)Öğrenci doğal afet öncesi hazırlık konusunda bilgi sahibi olur. 3)Öğrenci doğal afet sonrası ne yapacağını öğrenir. 4)Öğrenci afet sonrasında yaşanan karmaşıklığı düzene sokmak konusunda bilinç kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Doğal afet nedir? Doğal afet türleri nelerdir. Doğal afet öncesi yapılması gereken çalışmalar. Doğal afet esnasında yapılması gereken çalışmalar. Doğal afet sonrasında yapılacak çalışmalar. Dünyada ve Türkiyede bilinen doğal afetler. Doğal afetler esnasında yaşanan sıkıntılar. Deprem esnasında yaşanan sıkıntılar. Sel baskını esnasında yaşanan sıkıntılar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci toplumun afetlere hazırlıklı olması konusunda bilinçlendirme çalışmalarına önem vermesini öğrenir.
Dersin Amacı Öğrencilerin doğal afet ve doğal afet esnasında yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi edinmeleri amaçlamaktadır.
WorkPlacement Yok
Hafta Konular  
1 Doğal afet nedir?
2 Doğal afet türleri nelerdir?
3 Doğal afet öncesi yapılması gereken çalışmalar.
4 Doğal afet esnasında yapılması gereken çalışmalar.
5 Doğal afet sonrasında yapılacak çalışmalar
6 Dünyada ve Türkiye'de bilinen doğal afetler.
7 Doğal afetler esnasında yaşanan sıkıntılar.
8 ARA SINAV
9 Deprem esnasında yaşanan sıkıntılar.
10 Sel baskını esnasında yaşanan sıkıntılar.
11 Öğrenci sunumu
12 Öğrenci sunumu
13 Öğrenci sunumu
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 3
2 İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz, teknik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3
3 İnşaat mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi 3
4 İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 3
5 Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 3
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 3
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma, meslekî ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 0
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 0
11 İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 2 10
Sunum 5 5 25
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Doğal Afetler ve Türkiye.Prof. Dr. Cemalettin Şahin, Öğr. Gör. Şengün Sipahioğlu,GÜNDÜZ EĞİTİM VE YAY.472 sy.2003. İnternet kaynakları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)