Ders Adı Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Ders Kodu INS-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Figen Kalyoncuoğlu (Güz Dönemi) Yrd.Doç.Dr.Meltem SAPLIOĞLU (Bahar Dönemi)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Trafik alt-üstyapısı detaylı olarak kavranması 2) Kavşak tasarımı yapabilme konusunda bilgi sahibi olma 3) Mevcut kavşaklar için yeniden düzenleme yaparak sorun giderme ya da azaltma yetisi 4) Sinyalizasyon uygulaması ya da düzenlemesi hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olma 5) Trafik kaza araştırması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnşaat Mühendisliği kapsamında yeralan Ulaşım Sistemleri, Trafik, Trafik Alt ve Üstyapısı, Trafik Elemanlarının (Kavşaklar, Otoparklar, Işıklı-Işıksız Trafik İşaretleri vb.) Düzenlenmesi-Projelendirilmesi, Trafik Kaza Araştırmaları gibi konuların hesap ve projelendirme esaslarının ayrıntılı olarak verilmesi amaçlanmaktadır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnşaat mühendisliğinde kullanılan trafik ve ulaşım sistemleri tasarımı hakkında bilgi edinme
Dersin Amacı Trafik mühendisliğinin planlama, yol tasarım, uygulama bilgilerinin verilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ulaşım sistemleri hakkında bilgi
2 Karayolu mühendisliği
3 Karayolu tasarım ve yol geometrik elemanları
4 Trafik ve Değişimleri
5 Trafik Elemanları ve Aralarındaki İlişkiler
6 Trafik Sayımları
7 Trafik Ölçümleri ve Etüdleri
8 Kavşak Tipleri ve Uygulamaları
9 Kavşak Projelendirmesi
10 Sinyalizasyon Türleri
11 Sinyalizasyon Hesabı
12 Sinyalize Kavşaklarda Kapasite Kontrolü
13 Trafik Kazaları
14 Trafik Kaza Araştırması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 2
2 İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz, teknik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 2
3 İnşaat mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi 2
4 İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
5 Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 0
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 0
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma, meslekî ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 0
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 0
11 İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında farkındalık. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları
Diğer Kaynaklar Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis (Fred L. MANNERING, Walter P. KILARESKI)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)