Ders Adı Depremden Korunma
Ders Kodu JFZ-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Bölüm öğretim üyeleri
Dersin Yardımcıları --
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Deprem oluşumuna neden olan kıta hareketlerini ve fay sistemelerini öğrenir. 2-Depremden korunmak için, öncesinde, anında ve sonrasında alınacak önlemleri öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yerküre'nin içi, kıta hareketleri ve levhalar, deprem ve türleri, deprem parametreleri, deprem yıkıcı etkileri, depremden korunmak için yapılması gerekenler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Deprem bilinci oluşturmak
Dersin Amacı Deprem hakkında temel bilgileri ve korunma yollarını öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Evren
2 Dünyanın oluşumu
3 Kıta hareketleri
4 Yanardağlar
5 Fay sistemleri
6 Depremler
7 Depremlerin değerlendirilmesi
8 Depremin insan ve yapılara üzerindeki etkisi
9 Depremden önce alınması gereken tedbirler
10 Deprem sırasında yapılması gerekenler
11 Depremden sonra yapılması gerekenler
12 Engelli ve yaşılar için alınması gereken önlemler
13 Depreme dayanıklı yapılaşma
14 Depreme farkındalık oluşturma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 1
2 Karmaşık Jeofizik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3 Jeofizik mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 1
4 Jeofizik mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1
5 Karmaşık Jeofizik mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 1
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 1
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 2
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Jeofizik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 2
10 Jeofizik mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 2
11 Jeofizik mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Derleme notlar
Diğer Kaynaklar Derleme notlar
Materyal
Dökümanlar Derleme notlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)