Ders Adı Harita Okuma
Ders Kodu JFZ-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Bölüm öğretim üyeleri
Dersin Yardımcıları ---
Dersin Öğrenme Çıktıları Haritaya yerleştirilmiş çeşitli bilgileri çıkarabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
--- -
Dersin İçeriği Haritanın tanımı, harita çeşitleri, Projeksiyon çeşitleri, Ölçek, Yükseklik, Yön, Yeryüzü şekillerinin topoğrafik haritada gösterimleri, Koordinat sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Haritadan yararlanma
Dersin Amacı Bu dersin amacı, harita okumayı, koordinat sistemlerini, yükseklik hesaplanması, yön bulma gibi konularda bilgilendirme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Haritanın tanımı
  Ön Hazırlık: Ders notları
2 Harita hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: Ders notları
3 Harita çeşitleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
4 Haritada ölçek kavramı
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Haritada yön bulma
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Projeksiyon sistemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Haritada yeryüzü şekillerini gösterme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 İzohips haritalar ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Yeryüzü şekillerinin izohips haritalarda gösterimleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Dünyanın geometrik şekli
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Koordinat sistemleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Kenar bilgileri (lejant) ve özel işaretler1
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Kenar bilgileri (lejant) ve özel işaretler2
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Çeşitli harita gösterimleri
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 1
2 Karmaşık Jeofizik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3 Jeofizik mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 2
4 Jeofizik mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
5 Karmaşık Jeofizik mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 2
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 2
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 2
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Jeofizik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 1
10 Jeofizik mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 2
11 Jeofizik mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Derleme notlar (Doç.Dr. Mehmet Zakir KANBUR)
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)