Ders Adı Çevre Mühendisliğine Giriş
Ders Kodu CEV-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Şehnaz Şule KAPLAN BEKAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Çevre Mühendisliği mesleğini tanıma ve faaliyet alanlarını öğrenme. 2. Sonraki yıllarda alınacak derslerde kullanılacak bilgilerin alt yapısını kazandırma. 3. Çevresel sorunların çözümünde toplumsal bilincin oluşturulmasına katkı sağlama.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre kirlenmesi tanımı ve kavramı, suların kirlenmesi ve kirleticilerin etkileri, su kirlenmesi kontrolü. Hava kirlenmesi, kirlenme etkileri ve kontrolü. Toprak kirlenmesi, kirlenme etkileri ve kontrolü. Katı atıklar ve yönetimi. Gürültü, etkileri ve kontrolü. Radyoaktif kirlenme, etkileri ve kontrolü. Çevresel etki değerlendirme uygulamaları ve mevzuatı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çevre Mühendisliği öğrencilerine mesleklerini tanıtma ve faaliyet alanlarını gösterme.
Dersin Amacı Çevre Mühendisliği öğrencilerine mesleklerini tanıtma ve faaliyet alanlarını gösterme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çevre kirlenmesinin tarifi ve kaynakları
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
2 Hidrolojik çevrim, kirleticilerin tesirleri, akarsuların ve göllerin kirlenmesi
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
3 Su temini ve tasfiyesi, kullanılmış suların uzaklaştırılması ve tasfiyesi
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
4 Su kalitesi kontrolü
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
5 Katı atıkların kaynakları
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
6 Katı atıkların planlanması
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
7 Hava kirletici kaynaklar
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
8 Hava kirlenmesi kontrolü
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
9 Gürültünün fiziksel özellikleri, gürültü kriterleri
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
10 Gürültü kontrolü
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''”
11 Radyoaktif atıklar, radyasyon çeşitleri, radyoaktivite
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
12 Radyoaktif atıkların bertarafı
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
13 Toprak kirlenmesi
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
14 Çevresel etki değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Susan M. Morgan, Lauren G. Heine, P. Aarne Vesilind, ''Çevre Mühendisliğine Giriş''
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 3
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 3
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 3
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 0
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 0
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 3
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Karpuzcu, M., “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, ISBN: 975-7663-10-7, Kubbealtı Neşriyatı, 2004, İstanbul, Türkiye, 2. Karpuzcu, M., “Su Temini ve Çevre Sağlığı”, ISBN: 975-7663-82-4, Kubbealtı Neşriyatı, 2005, İstanbul, Türkiye. 3. Arceivala, S., “Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı”, (Türkçeye Çevirenler: Ali Hakan Balman, Vahap Balman), ISBN: 975-92817-0-8, Ankara, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)