Ders Adı Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Kodu CEV-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Autocad programında öğrencilerin iki boyutlu tasarım yapmaları 2) Bölümü ile ilgili projeleri Autocad programı yardımı ile tamamlamaları 3) Bilgisayar destekli tasarımın temel kavramlarının öğrenilmesi 4) Gelecekte birçok projede yardımcı olarak autocad programının kullanılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayar destekli tasarım prensiplerini öğrenmek, Autocad programının iki boyutlu tasarımdan başlayarak sırası ile perspektif çizim ve katı modelleme ile tamamlanmasını oluşturmak, ayrıca bölüm tarafından verilen projelerde Autocad programı ile yol göstermek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Autocad programına giriş. Çizime başlangıç, çizim komutları, düzenlemeler, 2D – 3D boyutlu nesne çizimleri ürün- proje tasarımları.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: bilgisayar ortamında tasarım ilkeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
2 Autocad’e giriş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Autocad programının pencere kavramları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Çizim düzlemi kavramının kazandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 iki boyutlu çizim komutlarının öğrenilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Modify komutlarının öğrenilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Ölçülendirme komutlarının öğrenilmesi ve Görünüş komutları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 İki boyutlu çizim uygulaması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 İki boyutlu çizim uygulaması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Ara sınav
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Perspektif çizime geçiş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Perspektif çizim uygulaması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 Katı modellemeye geçiş
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Katı modelleme uygulaması
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 2
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 1
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 3
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 179    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar AutoCAD Çizim Kitabı Ahmet Nejat Ekebaş Seçkin Yayınevi; Bilgisayar : Programlar ve Uygulama -> AutoCAD ; Ankara, 1999, 16 x 23 cm, 420 sayfa, Türkçe, Karton Kapak, ISBN 9753472099. AutoCAD 2009 Murat Can Abp Yayınevi; Bilgisayar : Programlar ve Uygulama -> AutoCAD ; 2008, 6. baskı, 17 x 24 cm., XI+397 sayfa, Türkçe.C++
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)