Ders Adı Teknik Resim
Ders Kodu CEV-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Özlem SELÇUK KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel mühendislik bilgilerinin uygulamalarını kazandırmak Mühendislik projelerini yaratabilmek için gerekli olan mühendislik formasyonunun temellerini oluşturmak Üç boyutlu düşünce temellerini oluşturmak Temel yapısal elemanları kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teknik resim ve kullanılan araçların tanıtımı, Kullanılan yazı araçlarının tanıtımı ve kağıt kullanımı, Ölçekler, Çizgi çeşitleri ve kullanımları, Geometrik çizimler, Elemanların üç boyutlu gösterimi, Perspektifler ve çeşitleri, Anlamları, Değişik elemanların çizimleri ve proje çizim kuralları, Belirli projeler üzerinde çalışmalar, Uygulama projeleri ve çizimleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel mühendislik bilgilerinin uygulamalarını kazandırmak Mühendislik projelerini yaratabilmek için gerekli olan mühendislik formasyonunun temellerini oluşturmak Üç boyutlu düşünce temellerini oluşturmak Temel yapısal elemanları kavramak
Dersin Amacı Mühendislik teknik resminin temel prensiplerini anlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teknik resimin önemi, çizim araçları ve kullanımları.
2 Yazı standartları,çizim kuralları,Çizgi ve çizgi standartları
3 Kağıtların katlanması, yazı alanları,ölçek standartları
4 Temel geometrik çizimler, çokgen çizimleri uygulama örnekleri
5 Temel geometrik çizimler teğet çizimleri uygulama örnekleri
6 İzdüşüm, izdüşüm çeşitleri, temel izdüşüm kuralları
7 Birinci bölge ve Üçüncü bölge izdüşümü ve görünüşlerin elde edilmesi
8 Eksik görünüşlerin tamamlanması.
9 Ölçülendirme,ölçülendirme yöntemleri,ölçülendirme kuralları
10 Kesit çeşitleri ve kuralları,görünüşlerin elde edilmesi
11 Perspektif resim çizimleri
12 Değişik elemanların çizimleri ve proje çizim kuralları
13 Belirli projeler üzerinde çalışmalar
14 Uygulama projeleri ve çizimleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 4
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 4
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 4
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 5
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 3
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 4
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 4
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 2 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Eldem, S.H., Yapı, Birsen Kitapevi, İstanbul, 1987. 2. Şen, İ.Z., Özçilingir, N., Teknik Resim, Ede Reklam Basım Sanatları Ltd.Şti., İstanbul, 2002. 3. Küçük,H., Teknik Resim Makine,Birsen Yayınevi,İstanbul,2004 4. Varal, K., Teknik Elemanlar için Temel Teknik Çizim, İstanbul,2005 5. Kıraç, N., Teknik Resim, Nobel yayınevi,Ankara,2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)