Ders Adı Ekoloji
Ders Kodu CEV-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Temel ekoloji bilgilerini kazandırmak 2. Ekoloji konuları ile çevre bilim konularının entegrasyonunu yapabilme becerisini kazanmak 3. Çevre sorunlarını ekoloji bilgisini kullanarak değerlendirme ve çözme becerisi kazanmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekolojinin tanımı ve ekosistemler. Ekosistemlerde enerji akışı. Biojeokimyasal çevrimler. Organizasyon ve populasyon. Ekolojide modelleme ve başlıca ekosistemlerin incelenmesi. Doğal kaynakların korunumu. Kirlenmenin ekolojik açıdan değerlendirilmesi. Kirleticilerin etki ve birikimleri. Doğal çevrimde yer alan karbon, azot, sülfür, oksijen vb madde döngüleri. Ötrofikasyon.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekoloji, çevre ve insan dahil tüm organizmalar arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Bu dersin amacı, bu ilişkileri ve ekolojik süreçleri anlamak ve doğal kaynakları akıllıca idare etmektir.
Dersin Amacı Ekoloji konuları ile çevre bilim konularını entegre ederek çevre sorunlarını incelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ekolojik çevre kavramı
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
2 Sistemler ve modeller, ekosistem kavramı
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
3 Ekoloji ve çevre bilimlerinde enerji
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
4 Enerji ve kullanılabilir enerji kavramı, besin zincirleri ve besin ağları
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
5 Ekolojik döngüler
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
6 Ekolojik döngüler ve ekosistem sağlığı
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
7 Ekolojik döngülerin korunması
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
8 Populasyon biyolojisinde temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
9 İnsan populasyonları
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
10 Populasyon denetimi uygulamaları ve zararlı organizmalar
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
11 Tür toplulukları ve doğal alanlar
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
12 Tür topluluklarının korunması
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
13 Çevre standartları, çevre ekonomisi
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
14 Çevre planlaması, sürdürülebilir kalkınma
  Ön Hazırlık: Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 4
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 3
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 2
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 2
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 5
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 151    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”, ISBN: 975-14-0187-9, Remzi Kitabevi,2003, İstanbul, Türkiye. 2. Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., "Çevre ve Ekoloji", ISBN: 978-975-14-0163-2, Remzi Kitabevi, 2007, İstanbul, Türkiye. 3. Muslu, Y., “Ekoloji ve Çevre Sorunları”, ISBN: 975-6755-26-1, Aktif Yayınevi, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)