Ders Adı Çevre Mikrobiyolojisi
Ders Kodu CEV-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Prof.Dr. Mehmet KILIÇ 2-Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YAZICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mikroorganizmaların tanımlanması. Aerobik proseslerde mikroorganizmaların rolünün kavranması. Anaerobik proseslerde mikroorganizmaların rolünün kavranması. Mikroorganizmaların büyümesini etkileyen faktörler ve büyüme kinetiğinin kavranması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mikroorganizmaların çoğalma sürecini etkileyen faktörler. Enzimlerin rolü ve koenzimler. Mikroorganizmaların metabolik faaliyetlerine göre sınıflandırılması. Biyolojik arıtma süreçlerinde etkin ve önemli mikroorganizma türleri. Aerobik ve anaerobik arıtma süreçlerinde dekompozisyon. Doğada azot, sülfür, karbon, fosfor döngüleri. Suların bakteriyolojik analizi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Çevre mühendisliği uygulamalarında mikroorganizmaların rollerini öğretmek, 2-Atıksulardaki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmaların besin alımı, enerji üretimi ve tüketimi ve metabolizmalarını açıklayarak biyolojik arıtma sistemlerinde onlardan nasıl faydalanıldığını öğretmek
Dersin Amacı Çevre mühendisliği uygulamaları için önemli olan mikroorganizmaları tanımlamak, bu mikroorganizmaların arıtma proseslerindeki rollerini açıklamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 MİKROORGANİZMALARIN BÜYÜMELERİ VE ÖLÜMLERİ
2 ENERJİ ÜRETEN SÜREÇLER
3 BÜYÜME KİNETİĞİ
4 ARITMA SİSTEMLERİNDEKİ MİKROORGANİZMALAR
5 ROLLERİNE GÖRE BAKTERİLER
6 BİYOAGÜMENTASYON-NİTRİFİKASYON
7 NİTRİFİKASYON
8 DENİTRİFİKASYON
9 FOSFAT BAKTERİLERİ
10 SÜLFÜR BAKTERİLERİ
11 FLOK OLUŞTURAN BAKTERİLER
12 FİLAMENTLİ BAKTERİLER
13 FERMENTASYON
14 METAN BAKTERİLERİ
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 5
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 5
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 4
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 5
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 4
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 2
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 4
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 3
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 2
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 20
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 1 14
Arazi ya da Alan Çalışması 3 4 12
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 189    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu AŞAĞIDAKİ KAYNAKLARDAN DERLENMİŞ OLAN NOTLARDAN POWER POINT İLE SUNUM 1- Settleability Problems and Loss of Solids in the Activated Sludge Process. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-471-20694-1, 2002. 2- Manual on the Causes and Control of Activated Sludge Bulking, Foaming and other Solids Separation Problems. D. Jenkins, MG. Richard, GT. Daigger, 3. Edition, 224 pages, ISBN: 9781843390466, 2003. 3- Troubleshooting the Sequencing Batch Reactor. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-470-05073-6, 2010. 4- Process Control of Activated Sludge Plants by Microscopic Investigation, D.H. Eikelboom, 156 pages, ISBN: 9781900222297, 2000.
Diğer Kaynaklar AŞAĞIDAKİ KAYNAKLARDAN DERLENMİŞ OLAN NOTLARDAN POWER POINT İLE SUNUM 1- Settleability Problems and Loss of Solids in the Activated Sludge Process. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-471-20694-1, 2002. 2- Manual on the Causes and Control of Activated Sludge Bulking, Foaming and other Solids Separation Problems. D. Jenkins, MG. Richard, GT. Daigger, 3. Edition, 224 pages, ISBN: 9781843390466, 2003. 3- Troubleshooting the Sequencing Batch Reactor. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-470-05073-6, 2010. 4- Process Control of Activated Sludge Plants by Microscopic Investigation, D.H. Eikelboom, 156 pages, ISBN: 9781900222297, 2000.
Materyal
Dökümanlar AŞAĞIDAKİ KAYNAKLARDAN DERLENMİŞ OLAN NOTLARDAN POWER POINT İLE SUNUM 1- Settleability Problems and Loss of Solids in the Activated Sludge Process. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-471-20694-1, 2002. 2- Manual on the Causes and Control of Activated Sludge Bulking, Foaming and other Solids Separation Problems. D. Jenkins, MG. Richard, GT. Daigger, 3. Edition, 224 pages, ISBN: 9781843390466, 2003. 3- Troubleshooting the Sequencing Batch Reactor. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-470-05073-6, 2010. 4- Process Control of Activated Sludge Plants by Microscopic Investigation, D.H. Eikelboom, 156 pages, ISBN: 9781900222297, 2000.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)